Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6 (khóa XII) dành cho khối học viên


     PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư thường trực Học viện phổ biến Nghị quyết Trung ương 6

Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII họp từ ngày 4/10 đến ngày 11/10/2017, tại Thủ đô Hà Nội để thảo luận, cho ý kiến về 7 vấn đề quan trọng: Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2017 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; Đề án "Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới"; Đề án "Về công tác dân số trong tình hình mới"; Đề án "Đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập"; Đề án "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"; Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 5 đến Hội nghị Trung ương 6; xem xét một số vấn đề về công tác cán bộ.

Mở đầu Hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 6 dành cho học viên, PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Học viện thông báo nhanh tình hình ngân sách nhà nước năm 2017, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2018. Đồng chí Phó Bí thư thường trực đã đưa ra những con số cụ thể nhất là đối với các chỉ tiêu trọng tâm trong năm 2018.

Tại Hội nghị, Phó Bí thư thường trực Hoàng Phúc Lâm đã giới thiệu 4 nghị quyết, gồm: Nghị quyết về "một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"; Nghị quyết về "tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập"; Nghị quyết về "tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới"; Nghị quyết về "công tác dân số trong tình hình mới".

Đồng chí khẳng định 4 nghị quyết trên là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra. Đồng chí yêu cầu các học viên học tập nghiêm túc, nắm chắc những nội dung cơ bản của các nghị quyết, nhất là những điểm mới, những luận điểm cốt lõi, từ đó mỗi cá nhân từ vị trí, trách nhiệm và yêu cầu của nhiệm vụ chính trị được giao cần liên hệ với tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị để xác định quyết tâm, nỗ lực hành động đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Một nội dung quan trọng khác được đồng chí Hoàng Phúc Lâm phổ biến tại Hội nghị là Bộ quy tắc ứng xử văn hóa trường Đảng. Đồng chí nhấn mạnh, mục đích của bộ quy tắc ứng xử là nhằm giữ gìn  và phát huy truyền thống văn hóa trường Đảng đã được các thế hệ thày trò trường Đảng dày công xây dựng trong gần 70 năm qua. Các quy tắc ứng xử ra đời với yêu cầu, mục tiêu nâng cao phẩm chất, đạo đức của cán bộ, công chức, giảng viên, học viên trường Đảng; đẩy lùi suy thoái về tư tưởng đạo đức chính trị, lối sống của cán bộ, đảng viên; khắc phục tình trạng lười học lý luận, coi thường việc học lý luận trong học viên.

Đồng chí khẳng định: những giá trị cốt lõi, thiêng liêng của truyền thống trường Đảng chính là: tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng; cống hiến không ngừng; luôn có tinh thần cầu thị, sáng tạo, chất lượng trong nghiên cứu khoa học, kỷ cương nơi công sở, văn minh trong ứng xử. Ngoài việc quán triệt những quy tắc ứng xử chung, đồng chí dành nhiều thời gian phổ biến các quy tắc ứng xử của từng cấp lãnh đạo, quản lý; của các đối tượng công chức, viên chức và người lao động trong Học viện. Đối với học viên, đồng chí yêu cầu phải thường xuyên tu dưỡng đạo đức cách mạng, có thái độ cầu thị, khiêm tốn học hỏi; đoàn kết, chia sẻ và giúp đỡ nhau trong học tập; tuyệt đối tránh sự chia rẽ, cục bộ địa phương; giữ gìn mối quan hệ kết nối giữa học viên các lớp, các khóa./.

Tin, ảnh: Phòng Thông tin điện tử

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

ALBUM ẢNH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 125 Hôm nay: 4496 Tháng hiện tại: 62926 Tổng lượt truy cập: 9482335

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Thông tin điện tử
Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: ttdt@npa.org.vn;
Trân trọng cảm ơn!
LÊN ĐẦU TRANG