Thông tin công tác từ các trường chính trị tháng 3, 4 năm 2017
 1. Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội quản lý, giảng dạy 45 lớp với 4.471 học viên; trong đó khai giảng 4 lớp với 464 học viên, bế giảng 7 lớp với 749 học viên. Xuất bản Nội san Thông tin Lý luận và Thực tiễn số 1/2017; tiếp nhận bài Hội thảo khoa học cấp trường lần 1; hoàn thiện đề cương bài giảng Tình hình, nhiệm vụ của địa phương. Tổ chức dự giờ 06 giảng viên.
 2. Học viện Cán bộ thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì tiến độ của 153 lớp đã khai giảng năm 2016 chuyển sang. Tổ chức khai giảng 33 lớp, trong đó 09 lớp Trung cấp LLCT-HC với 630 học viện, 24 lớp bồi dưỡng với 2.729 học viên. Tổ chức nghiệm thu 12 đề tài cấp cơ sở năm 2016; triển khai các hoạt động khoa học năm 2017; xây dựng kế hoạch hội thảo khoa học “Giá trị bền vững của tác phẩm Đường Cách mệnh với việc thực hiện Chỉ thị  05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị ở Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh”.
 3. Trường Chính trị Tô Hiệu thành phố Hải Phòng tổ chức đi nghiên cứu thực tế cho 03 lớp TC LLCT-HC. Bế giảng 02 lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên dành cho công chức, viên chức khối Đảng, đoàn thể năm 2016. Tổ chức Hội nghị Công tác chủ nhiệm lớp; Hội nghị giữa Trường và các đơn vị liên quan trong việc phối hợp thực hiện kế hoạch đào tạo TC LLCT-HC năm 2017. Xây dựng và triển khai kế hoạch thao giảng các cấp năm 2017, dự giờ thao giảng cấp khoa theo phân công. Tổng hợp danh mục đăng ký Đề tài khoa học các cấp năm 2017. Tổ chức Hội nghị tư vấn danh mục nhiệm vụ khoa học các cấp năm 2017 và xét duyệt đề cương đề tài NCKH cấp Trường. Tổng hợp các bài viết cho Nội san số 1/2017.
 4. Trường Chính trị thành phố Cần Thơ tổ chức khai giảng 06 lớp, trong đó 01 lớp TCLLCT-HC hệ tập trung, 05 lớp hệ bồi dưỡng; tổ chức bế giảng 16 lớp, trong đó 08 lớp hệ đào tạo, 08 lớp hệ bồi dưỡng. Phối hợp với  Học viện Chính trị khu vực IV, Học viện Báo chí & Tuyên truyền quản lý 03 lớp Cao cấp LLCT và 01 lớp Đại học ngành Văn hóa - Tư tưởng K33. Duy trì việc thực hiện quy trình tiêu chuẩn ISO 9001:2008, rà soát các quy trình ISO ở các bộ phận khoa, phòng.
 5. Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quản lý và giảng dạy 12 lớp TCLLCT-HC, 02 lớp Cao cấp LLCT, 01 lớp liên kết đại học, cao học. Khai giảng 01 lớp TCLLCT-HC, 01 lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác báo cáo viên cho giảng viên lý luận chính trị năm 2017. Viết bài cho Hội thảo khoa học "Công chức, viên chức Trường Chính trị quán triệt đầy đủ, sâu sắc, toàn diện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Người huấn luyện phải học tập mãi thì mới làm tốt được công việc của mình..." nhân kỷ niệm 127 năm ngày sinh của Người.
 6. Trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn duy trì và điều hành giảng dạy 08 lớp TCLLCT-HC từ khoá 29 đến khoá 36. Tổ chức khai giảng lớp TCLLCT-HC khóa 35,36 mở tại trường; bế giảng lớp Trung cấp LLCT-HC khóa 27, 28 và lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 45,46 mở tại trường; tổ chức cho lớp Trung cấp LLCT-HC khóa 29 đi thực tế. Hoàn thiện Đề án vị trí việc làm trình Thường trực Tỉnh ủy. Triển khai lấy phiếu phản hồi từ người học năm 2017 đối với giảng viên Khoa Xây dựng Đảng, Khoa Dân vận, Khoa Nhà nước và Pháp luật. Ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn bảo đảm đúng tiến độ.
 7. Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang duy trì quản lý, giảng dạy 21 lớp đào tạo với 1.970 học viên, trong đó 10 lớp Trung cấp LLCT-HC không tập trung và 11 lớp tại trường. Phối hợp với các Học viện, trường đại học duy trì 08 lớp, trong đó: 02 lớp Cao cấp LLCT, 01 lớp Cao học, 05 lớp Đại học. Tổ chức bế giảng các lớp Trung cấp LLCT-HC các lớp bồi dưỡng theo kế hoạch. Thuyết minh đề tài khoa học năm 2017, trong đó 01 đề tài cấp tỉnh, 03 đề tài cấp cơ sở. Phát hành Nội san quý I/2017 với nhiều bài viết phục vụ nghiên cứu, giảng dạy, học tập.
 8. Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh tổ chức quản lý, phục vụ giảng dạy 10 lớp TCLLCT-HC với 731 học viên, 01 lớp Cao cấp LLCT với 90 học viên. Tổ chức giảng dạy 04 lớp bồi dưỡng HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2016-2021 với 756 đại biểu, chuẩn bị phục vụ giảng dạy 02 lớp bồi dưỡng HĐND cấp huyện nhiệm kỳ 2016-2021. Phối hợp liên kết đào tạo sau đại học: 02 lớp Cao học chuyên ngành Quản lý giáo dục và lớp Cao học chuyên ngành Quản lý trường học. Tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khoá 1 năm 2017 với 73 học viên. Triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh (16/2/1957-16/2/2017) và 105 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ (9/7/1912-9/7/2017). Biên soạn cuốn "Lịch sử Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh (1957-2017).
 9. Trường Chính trị tỉnh Bến Tre tổ chức quản lý, giảng dạy 21 lớp đào tạo với 1.900 học viên: 02 lớp bồi dưỡng với 548 học viên, 13 lớp Trung cấp LLCT-HC, 02 lớp CC LLCT, 04 lớp Đại học. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ mở 02 lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Cộng tác viên dư luận xã hội. Duy trì hoạt động lấy ý kiến phản hồi từ người học theo kế hoạch và quản lý hoạt động giảng dạy và học tập theo quy chế quản lý đào tao. Chuẩn bị các nội dung phục vụ cho Hội thi "Giảng viên dạy giỏi cấp trường" và Hội thi "Học viên học giỏi lý luận".
 10. Trường Chính trị tỉnh Bình Dương tổ chức bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho học viên 02 lớp Trung cấp LLCT-HC. Tổ chức chấm thi tốt nghiệp, luận văn tốt nghiệp cho lớp Trung cấp LLCT khóa 51. Tổ chức cho học viên đi thực tế tại Lâm Đồng. Quản lý, giảng dạy, duy trì các lớp liên kết đào tạo Đại học và Sau Đại học. Các khoa chuyên môn tổ chức thao giảng cấp khoa và cử giảng viên tham gia thao giảng cấp trường năm 2017.Chuẩn bị cho việc tổ chức Hội thi “Học viên học giỏi lý luận chính trị”.
 11. Trường Chính trị tỉnh Bình Định quản lý 19 lớp với 1.558 lượt học viên, trong đó có 458 lượt học viên ở nội trú tại Trường. Tổ chức khai giảng 02 lớp Trung cấp khóa 66 và 67; bế giảng 05 lớp: Trung cấp LLCT-HC khóa 47, 49, 51, lớp Chuyên viên 2/2016, lớp Cao cấp LLCT K13. Tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Tiếp tục triển khai đề tài khoa học “Lịch sử Trường Chính trị tỉnh Bình Định”. Tổ chức thao giảng cấp Trường để tuyển chọn giảng viên chuẩn bị tham dự Hội thi giảng viên dạy giỏi các trường chính trị do Học viện CTQG Hồ Chí Minh tổ chức.
 12. Trường Chính trị tỉnh Bình Phước đào tạo, bồi dưỡng 29 lớp với 2.127 học viên. Tổ chức khai giảng 07 lớp Trung cấp LLCT-HC hệ tập trung với 438 học viên Bế giảng 2 lớp TC LLCT-HC; tổ chức thi tốt nghiệp 1 lớp TC LLCT-HC; tổ chức cho 4 lớp TC LLCT-HC đi nghiên cứu thực tế cuối khóa tại các xã vùng sâu, vùng xa, các xã khó khăn của huyện Lộc Ninh và huyện Bù Đốp. Tiếp tục triển khai đề tài khoa học cấp cơ sở “Nâng cao chất lượng hiệu quả xử phạt hành chính của Chủ tịch UBND xã, phường trên địa bàn Thị xã Đồng Xoài”. Biên tập cuốn “Tình hình, nhiệm vụ địa phương”; xây dựng thuyết minh chi tiết đề tài khoa học cấp tỉnh; thẩm định các đề tài cấp khoa, cấp trường năm 2017. Xây dựng kế hoạch tổ chức thao giảng, dự giờ cho giảng viên năm 2017; chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Hội thi giảng viên dạy giỏi cấp trường năm 2017. Xây dựng kế hoạch đi nghiên cứu thực tế cơ sở theo quy định của Học viện; ban hành kế hoạch dự giờ giảng viên quý 2 năm 2017.
 13. Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận triển khai kế hoạch giảng dạy các lớp TCLLCT-HC hệ tập trung khoá 21 và hệ tại chức khoá 68 đến khoá 77; lớp Cao cấp LLCT hệ tại chức C5, C6. Khai giảng các lớp TCLLCT-HC hệ không tập trung khoá 78; 08 lớp bồi dưỡng kỹ năng cho đại biểu HDND cấp xã. Tổ chức đưa 04 giảng viên đi thực tế ngắn hạn tại cơ sở giai đoạn 2017-2020 tại Huyện Hàm Thuận Bắc và TP. Phan Thiết. Tổ chức Hội thảo về 03 đề tài khoa học cấp trường về xây dựng ngân hàng đề thi trắc nghiệm phần I, II, V cho các lớp TCLLCT-HC.
 14. Trường Chính trị tỉnh Cà Mau khai giảng 03 lớp TCLLCT-HC hệ không tập trung, 01 lớp TCLLTC-HC hệ tập trung, 02 lớp Bồi dưỡng đại biểu HDND cấp huyện (17/4-19/4/2017). Tổ chức bế giảng 02 lớp hoàn chỉnh TCLLCT-HC, 01 lớp chuyên viên. Triển khai thi giảng viên dạy giỏi cấp trường, lựa chọn giảng viên đi dự thi Hội thi dạy giỏi toàn quốc. Hoàn chỉnh tập bài giảng môn “Tình hình, nhiệm vụ địa phương”. Tổ chức nghiên cứu khoa học năm 2017 với đề tài “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng đáp ứng nhiệm vụ trong thời kỳ mới”.  
 15. Trường Chính trị Hoàng Đình Giong tỉnh Cao Bằng khai giảng 5 lớp TC LLCT-HC, 02 lớp bồi dưỡng; bế giảng 1 lớp. Tiến hành thanh tra đột xuất với các lớp TC LLCT-HC K20, lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 70. Tổ chức cho các lớp TC LLCT-HC đi thực tế cơ sở ở huyện Thông Nông, Hà Quảng, Quảng Uyên và các xã Phòng Châu (Trùng Khánh), Đức Long (Thạch An), Hòa Thuận (Phục Hòa).
 16. Trường Chính trị tỉnh Đắc Lắk khai giảng  2 lớp TCLLCT-HC, 03 lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối tượng 03, 01 lớp Bồi dưỡng đại biểu HDND cấp huyện. Tổ chức Hội thi giảng viên dạy giỏi cấp Trường với 06 giảng viên tham dự. Tổ chức Hội thảo khoa học và Hội thao của Cụm thi đua số 07 gồm 05 trường chính trị: Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng. Tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học đối với giảng viên ở các lớp TCLLCT-HC hệ không tập trung.
 17. Trường Chính trị tỉnh Đắk Nông tiếp tục quản lý, giảng dạy 06 lớp Trung cấp LLCT-HC, với 368 học viên, 01 lớp bổ sung hoàn thiện kiến thức tương đương trình độ Trung cấp lý luận chính trị, với 120 học viên, 01 lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên, với 48 học viên. Phối hợp với Sở Nội vụ chuẩn bị tổ chức mở 01 lớp bồi dưỡng kiến thức cho đại biểu HĐND cấp huyện, phối hợp với Học viện Chính trị khu vực III quản lý 01 lớp Cao cấp LLCT khóa 11, với 90 học viên. Phê duyệt thuyết minh 04 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm 2017; chuẩn bị bài tham luận Hội thảo khoa học "Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị ở Tây Nguyên" do Cụm trưởng Cụm thi đua số 7 các Trường Chính trị khu vực Tây Nguyên tổ chức tại Trường Chính trị tỉnh Gia Lai.
 18. Trường Chính trị tỉnh Điện Biên tổ chức khai giảng lớp Trung cấp LLCT-HC huyện Tuần Giáo và lớp Bồi dưỡng QLNN chương trình chuyên viên, lớp Nghiệp vụ Xây dựng Đảng; bế giảng các lớp Trung cấp LLCT-HC, các lớp bồi dưỡng theo kế hoạch. Tổ chức xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học.
 19. Trường Chính trị tỉnh Đồng Nai thực hiện 09 lớp Trung cấp LLCT-HC với 1.031 học viên; 08 lớp Đại học và Cao cấp LLCT với 788 học viên; 03 lớp bồi dưỡng với 363 học viên. Xây dựng và triển khai kế hoạch NCKH năm 2017, thông qua 02 đề tài khoa học cấp trường, tổ chức 01 cuộc hội thảo nhân ngày sinh của đồng chí Trường Chinh. 
 20. Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp khai giảng lớp TC LLCT-HC K121 với 70 học viên, lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính khóa 22 với 76 học viên và 3 lớp bồi dưỡng với 175 học viên. Tổ chức Hội thảo khoa học lần 2 năm học 2016-2017. Tổ chức dự giờ giảng 03 giảng viên và thi giảng viên giỏi cấp trường. Hoàn chỉnh và đưa trang Website của Trường đi vào hoạt động ổn định. Tổ chức dự giờ cho giảng viên. Xây dựng quy trình tổ chức cho học viên các lớp TCLLCT-HC đi nghiên cứu thực tế.   
 21. Trường Chính trị Gia Lai duy trì 08 lớp Trung cấp LLCT-HC với 392 học viên và 09 lớp TCLLCT-HC ngoài kế hoạch với 804 học viên. Khai giảng 2 lớp TC LLCT-HC khóa 62 với 66 học viên, khóa 63 với 39 học viên. Tổ chức thành công Hội thảo Cụm thi đua số 7 các trường chính trị tỉnh khu vực Tây Nguyên với chủ đề: “Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, đội ngũ cán bộ công chức, viên chức trong hệ thống chính trị ở Tây Nguyên”. Biên soạn cuốn Lịch sử Trường. Tổ chức triển khai kế hoạch nghiên cứu khoa học, dự giờ, thao giảng, nghiên cứu thực tế năm 2017. Xây dựng, thực hiện kế hoạch tổ chức hội thi giảng viên dạy giỏi cấp trường.
 22. Trường Chính trị tỉnh Hà Giang tiếp tục quản lý và giảng dạy 18 lớp với 1.483 học viên, trong đó có 16 lớp Trung cấp LLCT-HC với 1.307 học viên; 02 lớp Cao cấp LLCT liên kết đào tạo với 176 học viên. Tổ chức thi tốt nghiệp, chấm thi và viết tiểu luận tốt nghiệp cho 02 lớp Trung cấp LLCT-HC, tổ chức 05 lớp Trung cấp LLCT-HC đi nghiên cứu thực tế cuối khóa học. Xây dựng kế hoạch, duyệt đề cương các đề tài NCKH năm 2017. Xây dựng kế hoạch tổ chức thao giảng cấp khoa, xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học kỷ niệm 60 năm thành lập Trường. Phát động thi đua nhân kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
 23. Trường Chính trị tỉnh Hà Nam duy trì giảng dạy 05 lớp Trung cấp LLCT-HC với 335 học viên năm 2016 chuyển sang, mở mới 03 lớp Trung cấp LLCT-HC với 155 học viên, 01 lớp chuyên viên với 30 học viên. Phối hợp với Học viện CT khu vực I quản lý, đào tạo 01 lớp Cao cấp LLCT với 90 học viên, quản lý, đào tạo 01 lớp đại học Luật, 01 lớp cao học Luật. Tổ chức thi tốt nghiệp 02 lớp Trung cấp LLCT-HC với 140 học viên và bế giảng 01 lớp Cao cấp LLCT. Các khoa tổ chức dự giờ, thao giảng và xây dựng kế hoạch Hội giảng cấp trường; chuẩn bị tổ chức Hội thi Học viên học giỏi lý luận chính trị. Duyệt đề cương nghiên cứu khoa học cấp trường, chuẩn bị hội thảo khoa học cấp trường.
 24. Trường Chính trị tỉnh Hải Dương khai giảng 4 lớp TC LLCT-HC, 2 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng. Thanh tra đột xuất 5 lớp TC LLCT-HC. Tổ chức cho 4 khoa đi nghiên cứu thực tế tại huyện Tứ Kỳ, Bình Giang, Cẩm Giàng, Thanh Hà. Hoàn thành đề án Vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, viên chức và người lao động TCT tỉnh HD. Ban hành 5 quy chế nội bộ. Phê duyệt 12 đề tài cấp trường năm 2017.
 25. Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang tổ chức quản lý và giảng dạy các lớp chuyển từ 2016 sang 2017, trong đó có 14 lớp Trung cấp LLCT-HC với 920 học viên, 02 lớp Cao cấp LLCT với 136 học viên, 03 lớp Đại học với 237 học viên. Mở mới 02 lớp Trung cấp LLCT-HC với 120 học viên. Phê duyệt 06 đề tài khoa học cấp trường năm 2017. Các khoa tổ chức thi giảng viên dạy giỏi cấp khoa. Chuẩn bị Hội thảo khoa học cấp trường với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong  cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống tự diễn biến, tự chuyển hóa”. Chuẩn bị tổ chức Hội thảo khoa học cấp trường với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”. Tổ chức “Hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị lần thứ I-2017”.
 26. Trường Chính trị tỉnh Hòa Bình tiếp tục quản lý, điều hành 26 lớp với 3.697 học viên, trong đó có 07 lớp Trung cấp LLCT-HC với 447 học viên và 19 lớp bồi dưỡng với 3.250 học viên. Hoàn thiện thuyết minh đề tài khoa học cấp tỉnh “Giải pháp nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chuyên trách và công chức cấp xã đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính ở tỉnh Hòa Bình hiện nay”. Xây dựng, rà soát, chỉnh sửa 09 khung chương trình tào liệu bồi dưỡng. Xuất bản cuốn Thông tin lý luận-thực tiễn số 01/2017. Chuẩn bị kỷ niệm 65 năm ngày thành lập trường.   
 27. Trường Chính trị tỉnh Hưng Yên tiếp tục tổ chức giảng dạy 09 lớp TCLLCT-HC và phối hợp quản lý 02 lớp Cao cấp LLCT khoá học 2016-2018. Khai giảng 01 lớp TCLLCT-HC, 01 Lớp Bồi dưỡng kiến thức QNLL chương trình chuyên viên K28 năm 2017, 01 lớp Bồi dưỡng lớp cán bộ chủ chốt Hội Nông dân cơ sở tỉnh năm 2017. Tiếp tục triển khai thực hiện đề tài khoa học của trường với chủ đề "Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên trong giai đoạn hiện nay" đảm bảo đúng tiến độ.
 28. Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa thực hiện tổ chức quản lý, giảng dạy 30 lớp với 2.557 học viên, trong đó có 23 lớp với 2.010 học viên năm 2016 chuyển sang, mở mới 07 lớp với 547 học viên; các lớp khai giảng, bế giảng, chấm thi tốt nghiệp đúng tiến độ. Triển khai kế hoạch đi thực tế cho giảng viên các khoa.
 29. Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang: Tổ chức quản lý, phục vụ các lớp theo kế hoạch năm 2017 với tổng số 32 lớp (trong đó khai giảng 02 lớp TCLLCT-HC và bế giảng 02 lớp); xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2017; xây dựng kế hoạch đưa cán bộ chủ chốt đi thực tế, các khoa tổ chức đi nghiên cứu thực tế.
 30. Trường Chính trị tỉnh Kon Tum triển khai kế hoạch học tập các lớp TCLLCT-HC khoá 47, 50, 51, 55, 57. Khai giảng 01 lớp TCLLCT-HC khoá 54; khai giảng và bế giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác phụ nữ năm 2017, lớp Bồi dưỡng đại biểu HDND cấp xã nhiệm kỳ 2016-2021; phối hợp với Học viện Chính trị khu vực III giảng dạy, quản lý lớp Cao cấp LLCT K 12 mở tại trường. Tổ chức thành công 02 hội thi: “Hội thi giảng viên dạy giỏi lý luận chính trị” và “Hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị” năm học 2016-2017. Triển khai các đề tài khoa học cấp trường, kế hoạch đi thực tế của giảng viên.  
 31. Trường Chính trị tỉnh Lai Châu duy trì 11 lớp với 844 học viên từ năm 2016 chuyển sang 2017, mở mới 03 lớp với 284 học viên, trong đó có 01 lớp tập trung. Tổ chức bế giảng 02 lớp với tổng số 152 học viên. Phối hợp với Ban Tuyên giáo tỉnh ủy mở 01 lớp bồi dưỡng giảng dạy lý luận chính trị với 84 học viên, 02 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên với tổng số 162 học viên, tổ chức bế giảng 01 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên với 85 học viên. Phát hành cuốn nội san “Thông tin lý luận và thực tiễn”.  
 32. Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn tổ chức quản lý, giảng dạy các lớp Trung cấp LLCT-HC tập trung và không tập trung, lớp Cao cấp LLCT, các lớp bồi dưỡng theo đúng kế hoạch, tổ chức khai giảng, bế giảng, thi hết môn v.v. đảm bảo tiến độ. Tổ chức Hội thi Học viên học giỏi lý luận chính trị năm học 2016-2017. Tổ chức xét, duyệt đề tài nghiên cứu khoa học cấp khoa, cấp trường năm 2017. Sơ kết 01 năm thực hiện kế hoạch cử giảng viên đi thực tế cơ sở tại các huyện.
 33. Trường Chính trị tỉnh Lào Cai tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, phối hợp liên kết đào tạo 16 lớp với 1.144 học viên, đạt 100% so với kế hoạch, trong đó 13 Trung cấp LLCT-HC với 871 học viên. Phối hợp liên kết đào tạo 01 lớp Cao cấp LLCT với 90 học viên; khai giảng 02 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 46, khóa 47 với 186 học viên. Tiếp tục triển khai nghiên cứu đề tài khoa học cấp tỉnh “Tổ chức hoạt động của chi bộ đảng và chất lượng đảng viên trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Lào Cai - Thực trạng và giải pháp” theo đúng tiến độ. Tổ chức Hội thảo khoa học cấp tỉnh với chủ đề “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”. Phát hành Bản tin Lý luận và thực tiễn số 03 gồm 11 bài viết. Tham gia Hội báo xuân 2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức đạt 02 giải khuyến khích.    
 34. Trường Chính trị tỉnh Long An tiếp tục duy trì 15 lớp đào tạo, trong đó 03 lớp TCLLCT-HC hệ tập trung, 12 lớp TCLLCT-HC hệ không tập trung, 01 lớp Trung cấp ngành quân sự khoá 6. Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên K55; lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức chủ nhiệm UBKT cấp uỷ cơ sở; lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kĩ năng cho Chủ tịch Hội Nông dân xã... Triển khai 03 đề tài khoa học cấp trường với các chủ đề: "Hoàn thiện quy chế các lớp bồi dưỡng cán bộ, công chức của Trường Chính trị Long An"; "Khảo sát hiệu quả công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp cơ sở và tương đương năm 2017"; "Qúa trình hình thành và phát triển của các phòng, khoa ở Trường Chính trị tỉnh Long An".
 35. Trường Chính trị Trường Chinh tỉnh Nam Định tổ chức giảng dạy 27 lớp với 2.209 học viên, trong đó; 03 lớp Cao cấp LLCT với 280 học viên, 22 lớp Trung cấp LLCT-HC với 1.885 học viên, 02 lớp Trung cấp pháp luật với 125 học viên. Chuẩn bị mở các lớp Bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện. Tổ chức thi tốt nghiệp cho 03 lớp Trung cấp LLCT-HC. Thuyết minh 06 đề tài khoa học cấp trường. Xuất bản Nội san Thông tin lý luận và thực tiễn chào mừng 87 năm ngày thành lập Đảng và 110 năm ngày sinh Tổng Bí Thư Trường Chinh.
 36. Trường Chính trị tỉnh Nghệ An khai giảng các lớp Trung cấp LLCT-HC K13,K15, tổ chức tuyển sinh lớp TCLLCT-HC K16 và lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính K7. Xét tốt nghiệp 5 lớp TC LLCT-HC, khai giảng 2 lớp, bế giảng 5 lớp. Làm việc với Sở Khoa học-Công nghệ về đánh giá tiến độ đề tài khoa học cấp tỉnh năm 2015-2017 “Thực trạng và giải pháp chống tư tưởng bảo thủ, trông chờ, ỷ lại trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, và nhân dân tỉnh tỉnh Nghệ An”. Tổ chức đi học tập trao đổi kinh nghiệm với một số tỉnh phía Bắc về công tác tổ chức lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn BCH Đảng bộ tỉnh. Tổ chức kiểm tra công tác quản lý học viên, lấy ý kiến phản hồi của học viên đối với giảng viên tại 3 lớp. Ký hợp đồng nghiên cứu đề tài khoa học cấp trường, đăng ký đề tài khoa học cấp tỉnh năm 2017. Chuẩn bị tổ chức Hội thảo kỷ niệm 150 năm ngày sinh của Phan Bội Châu. Đánh giá, thẩm định 07 đề tài khoa học cấp trường năm 2017. Biên tập các bài viết Nội san của trường. 
 37. Trường Chính trị tỉnh Ninh Bình khai giảng lớp trung cấp LLCT-HC K22 A1. Ban hành quyết định công nhận kết quả hội thi giảng viên dạy giỏi cấp khoa, duyệt danh sách giảng viên dự thi giảng viên dạy giỏi cấp trường. Ban hành kế hoạch tổ chức Hội thi học viên học giỏi LLCT lần thứ 2 và kế hoạch đi thực tế của học viên lớp TC LLCT-HC. Tổ chức sinh hoạt chuyên môn năm 2017. Tổ chức hội thảo khoa học và hoàn chỉnh mẫu phiếu điều tra, khảo sát và phỏng vấn cho đề tài khoa học cấp tỉnh. Triển khai đề tài khoa học cấp trường theo kế hoạch. Tiếp tục kiểm tra đi thực tế của giảng viên ở cơ sở. Biên soạn tập bài giảng “Tình hình nhiệm vụ địa phương” xây dựng đề cương nội dung các chuyê đề. Tiếp tục đưa giảng viên về cơ sở đề nghiên cứu thực tế.
 38. Trường Chính trị tỉnh Ninh Thuận triển khai thực hiện các lớp từ năm 2016 chuyển sang, gồm 14 lớp với 1.048 học viên, trong đó 08 lớp Trung cấp LLCT-HC, 04 lớp Đại học, 02 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên. Tổ chức thao giảng, dự giờ cấp khoa, cấp trường. Thông qua đề cương đề tài khoa học cấp trường với chủ đề: “Công tác vận động phụ nữ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo của một số xã trên địa bàn huyện Bắc Ái. Thực trạng và giải pháp”, tổ chức 01 hội thảo khoa học với chủ đề “Trường Chính trị tỉnh Ninh Thuận sau 25 năm tái lập phát triển và trưởng thành”.
 39. Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ tổ chức quản lý, giảng dạy 27 lớp với 2.594 học viên, tổ chức khai giảng, bế giảng các lớp Trung cấp LLCT-HC theo kế hoạch. Tổ chức thi hết môn, chấm thi tốt nghiệp các lớp Trung cấp LLCT-HC. Triển khai đề tài cấp tỉnh, đề tài lịch sử Trường, phân công thực hiện 10 đề tài cấp cơ sở, xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học tháng 5/2017. Các khoa chuyên môn tổ chức thao giảng cấp khoa. Thành lập các Ban chuẩn bị kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường (8/1957-8/2017).  
 40. Trường Chính trị tỉnh Quảng Bình khai giảng 02 lớp TCLLLCT-HC, 04 lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên thuộc đối tượng 4, 04 lớp Bồi dưỡng đại biểu HDND cấp xã. Triển khai thực hiện 01 đề tài khoa học cấp tỉnh theo đúng quy trình và tiến độ. Tổ chức thông qua bài giảng, thi giảng viên dạy giỏi cấp khoa, cấp trường, chuẩn bị tham gia Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc lần thứ VI -2017.
 41. Trường Chính trị tỉnh Quảng Nam phối hợp với các huyện tổ chức đào tạo 08 lớp Trung cấp LLCT-HC với 780 học viên. Tổ chức quản lý, đào tạo 04 lớp Trung cấp LLCT-HC mở tại trường với 340 học viên, tổ chức khai giảng 07 lớp Trung cấp LLCT-HC với 490 học viên cho cán bộ các cơ quan, ban, ngành đoàn thể trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với Học viện Chính trị khu vực III bế giảng lớp Cao cấp LLCT khóa 12 với 86 học viện, khai giảng lớp Cao cấp LLCT khóa 13 với 88 học viên. Nghiệm thu các đề tài khoa học năm 2016 chuyển sang; tổ chức phê duyệt và triển khai 06 đề tài khoa học cấp trường; triển khai thực hiện 34 nội dung khảo sát của giảng viên nhằm cung cấp những thông tin, kiến thức thực tiễn phục vụ cho tác đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường. Phát hành Nội san “Thông tin lý luận và Thực tiễn”.
 42. Trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi khai giảng 3 lớp, bế giảng 2 lớp. Triển khai thực hiện 1 đề tài khoa học cấp tỉnh và 7 đề tài khoa học cấp cơ sở. Xét đăng ký sáng kiến kinh nghiệm năm 2017 của giảng viên, viên chức. Tiếp tục triển khai các hoạt động tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia. Triển khai kế hoạch nghiên cứu thực tế năm 2017. Triển khai các hoạt động để tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Xây dựng Đảng về đạo đức” nhân kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tiếp tục hoàn thiện “Đề án xây dựng và phát triển Trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2025 và những năm tiếp theo”. Thuyết minh đề cương 07 đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2017.
 43. Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ tỉnh Quảng Ninh đào tạo 17 lớp TC LLCT-HC với 1470 học viên; tổ chức thi tốt nghiệp TC LLCT-HC C195 tại Ba Chẽ. Tổ chức Hội nghị về đào tạo, bồi dưỡng với các Ban Tổ chức, Phòng Nội Vụ và các Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện tại huyện Đông Triều. Báo cáo kết quả 2 năm triển khai thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng và phát triển toàn diện nguồn nhân lực tỉnh Quảng Ninh theo Đề án 293; quy trình đào tạo, bồi dưỡng theo Đề án 293 của tỉnh. Đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh. Tổ chức dự giờ các đồng chí giảng viên khối lý luận. Xây dựng dự thảo Đề án cử giảng viên đi thực tế dài ngày ở cơ sở giai đoạn 2017 - 2020.
 44. Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị tổ chức quản lý, phục vụ 12 lớp với 1.001 học viên. Trong đó 09 lớp TCLLCT-HC với 748 học viên, 02 lớp Cao cấp LLCT-HC với 174 học viên, 01 lớp chuyên viên với 79 học viên. Khai giảng 01 lớp quản lý nhà nước ngạch chuyên viên với 79 học viên. Tham gia Hội thảo khoa học  "Đồng chí Lê Duẩn với sự nghiệp giải phóng dân tộc và kiến thiết đất nước" do Viện Chiến lược của Bộ Tài chính tổ chức tại quê hương đồng chí Lê Duẩn ở xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Đón Tổng Bí thư Ban Chấp hành Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đến thăm và nói chuyện với cán bộ, giảng viên, học viên nhà trường.
 45. Trường Chính trị tỉnh Sóc Trăng tiếp tục quản lý và giảng dạy 09 lớp TCLLCT-HC, phối hợp với các đơn vị liên kết quản lý 07lớp đại học và 01 lớp Cao cấp LLCT. Tổ chức thi tốt nghiệp cho lớp Trung cấp LLCT-HC khóa 52, 53 và khóa 67. Tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên kết quản lý 7 lớp Đại học và lớp Cao cấp lý luận chính trị. Tổ chức dự giờ giảng viên các khoa và họp đánh giá kết quả thao giảng, dự giờ. Tiếp tục triển khai ứng dụng đề tài "Đặc điểm tình hình và nhiệm vụ chính trị của tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2001-2010 và định hướng đến năm 2020" trong chương trình giảng dạy các lớp TCLLCT-HC
 46. Trường Chính trị tỉnh Sơn La duy trì giảng dạy 16 lớp chuyển tiếp, bao gồm 14 lớp TCLLCT-HC, 01 Lớp Cao cấp LLCT K11, 01 lớp bồi dưỡng chuyên viên khoá 47. Phát hành bản tin Thông tin Lý luận và thực tiễn số 1/2017. Triển khai tổ chức thi giảng viên dạy giỏi cấp trường, chọn giảng viên tham gia Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc lần thứ VI-2017 do Học viện tổ chức. Biên soạn tập tài liêu “Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức chính quyền cấp cơ sở”. Xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm 2017.
 47. Trường Chính trị tỉnh Tây Ninh tiếp tục duy trì và giảng dạy 07 lớp TCLLCT-HC, 01 lớp Cao cấp LLCT, 01 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên khoá 1. Khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khoá 2, lớp tập huấn công tác Mặt trận Tổ quốc ở cơ sở, và 02 lớp tập huấn công tác kiểm tra. Cán bộ, giảng viên tham gia viết bài cho Hội thảo khoa học của Cụm thi đua số 08. Tổ chức Hội thảo khoa học cấp khoa (Khoa Xây dựng Đảng).
 48. Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên duy trì và thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng của Trường đúng kế hoạch. Tiếp tục phối hợp với Học viện Chính trị khu vực I đào tạo 02 lớp Cao cấp LLCT với 195 học viên, giảng dạy 12 lớp Trung cấp LLCT-HC với 1.026 học viên, bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho 02 lớp với 83 học viên, chiêu sinh lớp TCLLCT-HC khóa 5 dành cho Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh. Tổ chức thao giảng cấp trường. Chuẩn bị Kỷ yếu kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Trường (4/7/1957-4/7/2017). Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh.
 49. Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa tiếp tục đào tạo các lớp TC LLCT-HC K44 và 12 lớp TC LLCT-HC không tập trung; khai giảng 3 lớp TC LLCT-HC với 210 học viên; tổ chức thi tốt nghiệp 2 lớp TC LLCT-HC; chấm thi lớp TC LLCT-HC. Tiếp tục triển khai các đề tài: “Nghiên cứu xây dựng chương trình và biên soạn chương trình bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ cấp xã ở Thanh Hóa hiện nay”; “Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hiện nay” đảm bảo đúng tiến độ, kế hoạch. Tổ chức Hội thảo khoa học “Giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch trên địa bàn huyện Hà Trung”. Tổ chức Hội nghị chuyên đề: “Rút kinh nghiệm về tổ chức nghiên cứu thực tế; tọa đàm khoa học ở các lớp TC LLCT-HC”. Tổ chức tọa đàm khoa học: “Nâng cao chất lượng công tác tham mưu của đội ngũ cán bộ công chức trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa” và “Giải pháp nâng cao y đức của đội ngũ cán bộ y tế tỉnh Thanh Hóa”. Xuất bản 03 cuốn sách, tập san Nghiên cứu Lý luận và thực tiễn số 1/2017. Tổ chức các hoạt động giới thiệu và trưng bày sách.
 50. Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh tổ chức quản lý, giảng dạy 19 lớp với 1.478 học viên, trong đó: 10 lớp Trung cấp LLCT-HC, 03 lớp Cao cấp LLCT, 03 lớp Đại học, 02 lớp bồi dưỡng QLNN chương trình chuyên viên chính, 01 lớp bồi dưỡng QLNN chương trình chuyên viên. Tổ chức bế giảng các lớp theo kế hoạch. Thực hiện đề tài cấp tỉnh “Nâng cao hiệu quả công tác, công chức sau đào tạo ở Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh hiện nay và tầm nhìn đến 2025”. Tổ chức Hội thảo khoa học: “Giải pháp nâng cao chất lượng sử dụng cán bộ, công chức sau đào tạo ở Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh hiện nay và tầm nhìn đến 2025”. Tổ chức Hội thi Học viên học giỏi lý luận chính trị. Phát hành Nội san Thông tin Lý luận và Thực tiễn.
 51. Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang tổ chức khai giảng các lớp Trung cấp LLCT-HC, lớp Cao cấp LLCT, các lớp bồi dưỡng theo đúng kế hoạch đề ra. Tiếp tục triển khai đề tài khoa học cấp tỉnh “Xây dựng đội ngũ Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy và người đứng đầu các tổ chức chính trị- xã hội của hệ thống chính trị cơ sở (xã, phường, thị  trấn) ở tỉnh Tuyên Quang”; triển khai các đề tài khoa học cấp trường; biên tập và xuất bản Bản tin Thông tin Lý luận và Thực tiễn. Tổ chức dự giờ, thao giảng cấp khoa.
 52. Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục quản lý, giảng dạy các lớp chuyển từ 2016 sang 2017, mở 05 lớp Bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã với 1.100 học viên; 01 lớp chuyên viên chính với 50 học viên. Tổ chức cho 01 lớp đi NCTT tại Lào Cai. Tổ chức 11 cuộc hội thảo cấp khoa, phòng; Phát hành Bản tin Thông tin Lý luận và Thực tiễn.
 53. Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Long khai giảng 02 lớp TCLLCT-HC với 140 học viên. Bế giảng 2 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên với 132 học viên. Biên soạn Tài liệu bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đối tượng 5. Tiếp tục triển khai thực hiện 02 đề tài khoa học cấp cơ sở và làm thủ tục đề xuất 03 đề tài khoa học cấp cơ sở gửi Sở Khoa học - Công nghệ xem xét.
 54. Trường Chính trị tỉnh Yên Bái tiếp tục quản lý, giảng dạy các lớp chuyển từ 2016 sang 2017. Tổ chức quản lý và giảng dạy 09 lớp Trung cấp LLCT-HC với 833 học viên; các lớp Cao cấp LLCT, lớp Đại học và các lớp bồi dưỡng. Đăng ký đề tài NCKH năm 2017. Tổ chức thi giảng viên dạy giỏi cấp khoa, cấp trường để lựa chọn giảng viên tham gia Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc lần thứ VI-2017 do Học viện tổ chức.   

-------------------

Tổng hợp: ThS Phạm Thị Kim Dung, Lưu Thị Ngọc - Vụ Các trường chính trị

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

ALBUM ẢNH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 78 Hôm nay: 2637 Tháng hiện tại: 103548 Tổng lượt truy cập: 9289216

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Thông tin điện tử
Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: ttdt@npa.org.vn;
Trân trọng cảm ơn!
LÊN ĐẦU TRANG