Thông tin công tác từ các trường chính trị tháng 01/2018

1. Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội 06 tháng đầu năm học 2017-2018 giảng dạy, quản lý và phục vụ 69 lớp với 7.477 học viên, trong đó 24 lớp TCLLCT-HC, 10 lớp bồi dưỡng khối các ban đảng, UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Tổ chức thao giảng cấp khoa, cấp trường trường và cử giảng viên tham gia Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc, 3/3 đồng chí đạt danh hiệu giảng viên dạy giỏi, trong đó có 01 đồng chí được tặng Bằng khen. Nghiệm thu 08 đề tài khoa học cấp trường, trong đó 06 đề tài đạt loại giỏi, 02 đề tài đạt loại khá. Tổ chức thành công 01 Hội thảo khoa học cấp trường với chủ đề “Từ nghiên cứu thực tế đến vận dụng vào quản lý giảng dạy và phục vụ của cán bộ, giảng viên, viên chức Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội” với 46 bài viết. Tổ chức 01 đoàn cán bộ, giảng viên đi nghiên cứu thực tế tại tỉnh Kiên Giang, 08 đoàn đi nghiên cứu thực tế tại các xã, phường, cơ quan, đơn vị. Biên tập và phát hành “Thông tin lý luận và thực tiễn” số 2 năm 2017.

2. Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh 06 tháng đầu năm học 2017-2018 tổ chức 30 lớp TCLLCT-HC với 1.791 học viên, 96 lớp bồi dưỡng, trong đó 01 lớp bồi dưỡng chuyên viên, 01 lớp chuyên viên chính, 11 lớp bồi dưỡng kiến thức cho đối tượng 4, 01 lớp bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho doanh nhân khởi nghiệp, 82 lớp tập huấn đại biểu Hội đồng nhân dân quận, huyện, phường, xã, thị trấn nhiệm kỳ 2016-2021; 19 lớp cử nhân chính quy. Tổ chức Hội thi học viên giỏi lý luận chính trị nhân dịp kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga. Phối hợp tổ chức Hội thảo cấp quốc gia “Vai trò của công tác quản trị địa phương đối với sự phát triển bền vững của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam”. Tổ chức Hội đồng dự giờ 30 giảng viên mới theo quy trình ISO 9001:2008. Tổ chức 03 đoàn công tác đến thăm và làm việc với một số trường Đại học tại Thụy Sỹ và Pháp Thái Lan và Singapore. Phát hành 02 số tạp chí Phát triển Nhân lực, 02 số bản tin nội bộ.

3. Trường Chính trị thành phố Cần Thơ 06 tháng đầu năm học 2017-2018 quản lý và giảng dạy 63 lớp với 4.422 học viên, đạt 108,62% so với kế hoạch. Xuất bản cuốn thông tin Lý luận và thực tiễn số 3/2017. Hoàn thành 01 đề tài khoa học và 01 Hội thảo khoa học cấp trường; phối hợp với Ban Tuyên giáo thành ủy tổ chức 02 cuộc Hội thảo khoa học cấp thành phố với chủ đề “Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên thuộc cấp ủy quận, huyện, đảng ủy trực thuộc Thành ủy Cần Thơ” và “Giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng”. Hoàn thành xuất bản tập bài giảng “Tình hình, nhiệm vụ địa phương”. Tổ chức Hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị lần thứ nhất năm 2017.

4. Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục quản lý, giảng dạy 11 lớp TCLLCT-HC với 1.248 học viên, 03 lớp Cao cấp lý luận chính trị. Trong đó khai giảng 01 lớp TCLLCT-HC.

5. Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang năm 2017 quản lý và giảng dạy 32 lớp TCLLCT-HC với 2.837 học viên, 03 lớp Cao cấp lý luận chính trị, 02 lớp cao học, 05 lớp đại học. Khai giảng 10 lớp TCLLCT-HC, phối hợp quản lý 01 lớp Cao cấp lý luận chính trị, 01 lớp Cao học Quản lý kinh tế, 22 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về các mặt công tác với 2.948 học viên. Thực hiện 01 đề tài khoa học cấp tỉnh và triển khai 04 đề tài khoa học cấp cơ sở; tổ chức 20 đoàn đi nghiên cứu thực tế, trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng, thăm mô hình phát triển kinh tế - xã hội tại các tỉnh. Phát hành 08 bản tin nội bộ hàng tháng và 04 số nội san quý với những nội dung thiết thực. Cử giảng viên tham dự Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc, kết quả 2/2 giảng viên đạt danh hiệu giảng viên dạy giỏi, trong đó 01 đồng chí đạt giảng viên dạy giỏi xuất sắc.

6. Trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn năm 2017 quản lý và giảng dạy 15 lớp TCLLCT-HC với 1.045 học viên (trong đó khai giảng 09 lớp với 628 học viên), 02 lớp bồi dưỡng ngach chuyên viên, 03 lớp bồi dưỡng HĐND cấp huyện, 01 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đối tượng 4, phối hợp quản lý 03 lớp Cao cấp lý luận chính trị, 01 lớp Cao học quản lý kinh tế. Tổ chức lấy phiếu và xử lý phiếu phản hồi từ người học năm 2017-2018 đối với giảng viên các khoa. Hoàn thiện biên soạn tài liệu bồi dưỡng HDND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2016-2021. Xuất bản 01 số bản tin Thông tin lý luận và thực tiễn. Triển khai 05 đề tài khoa học cấp cơ sở, 04 đề tài khoa học cấp khoa. Tổ chức thành công Hội thảo khoa học nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập của Trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn. Hoàn thiện xây dựng website nội bộ của nhà trường, phòng Truyền thống.

7. Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh năm 2017 tổ chức đào tạo, bồi dưỡng 55 lớp với 6.270 học viên, trong đó 03 lớp Cao cấp lý luận chính trị, 25 lớp TCLLCT-HC, 05 lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên, chuyên viên chính, 18 lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã… Tổ chức thành công Hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị lần thứ I-2017. Tổ chức thao giảng cấp khoa, trường và cử giảng viên tham dự Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc. Nghiệm thu đề tài khoa học cấp tỉnh “Xây dựng thư viện điện tử của Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ”, 06 đề tài khoa học cấp cơ sở; tổ chức thành công Hội thảo khoa học với chủ đề “Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh 60 năm xây dựng và phát triển”. Phát hành tập bài giảng “Tình hình, nhiệm vụ của địa phương”, 02 nội san “Lý luận và thực tiễn”.

8. Trường Chính trị tỉnh Bến Tre tổ chức cho học viên các lớp TCLLCT-HC khóa 20, 21, 23 đi nghiên cứu thực tế; khai giảng lớp Cập nhật thông tin cho Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND cấp xã khóa 1 với 249 học viên.Tổ chức tọa đàm “Những đóng góp của Ph. Ăngghen đối với sự hình thành và phát triển lý luận về chủ nghĩa xã hội khoa học”.

9. Trường Chính trị tỉnh Bình Dương tiếp tục quản lý, giảng dạy 10 lớp TCLLCT-HC, 02 lớp Cao cấp lý luận chính trị, 01 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên. Tổ chức cho học viên 03 lớp TCLLCT-HC đi thực tế tại Ninh Thuận, Khánh Hòa, Bình Thuận.

10. Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận năm 2017 quản lý và giảng dạy 26 lớp TCLLCT-HC trong đó khai giảng 13 lớp với 814 học viên; phối hợp quản lý 03 lớp cao cấp lý luận chính trị; tổ chức 51 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Hội người cao tuổi, cán bộ đoàn, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, đại biểu HĐND cấp xã, huyện, các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đối tượng 4… với 5.424 học viên. Trường đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ (đạt 111,11% kế hoạch năm). Tổ chức thao giảng cấp trường cho 09 giảng viên, trong đó có 05 giảng viên đạt loại giỏi và cử 02 giảng viên tham dự Hội thi giảng viên giỏi toàn quốc, 2/2 giảng viên đạt danh hiệu giảng viên dạy giỏi. Tổ chức lấy phiếu phản hồi từ người học đối với 19 lượt giảng viên tại các lớp TCLLCT-HC. Triển khai 03 đề tài khoa học cấp trường, trong đó 02 đề tài đã nghiệm thu đạt loại khá; tổ chức 01 Hội thảo khoa học cấp trường với chủ đề “Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII”. Đưa 04 giảng viên đi nghiên cứu thực tế 06 tháng tại các xã, phường, thị trấn thuộc huyện Hàm Thuận Bắc và thành phố Phan Thiết.

11. Trường Chính trị Hoàng Đình Giong tỉnh Cao Bằng 06 tháng đầu năm quản lý và thực hiện 39 lớp với 2.825 học viên, trong đó 21 lớp TCLLCT-HC, 03 lớp Cao cấp lý luận chính trị, 14 lớp bồi dưỡng chuyên viên, chuyên viên chính, cán bộ đoàn thể, người cao tuổi. Thực hiện đề tài khoa học với chủ đề “Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên Trường Chính trị Hoàng Đình Giong và các trung tâm bồi dưỡng chính trị tỉnh Cao Bằng”. Nghiệm thu 04 đề tài khoa học cấp trường. Xuất bản 02 số Thông tin Lý luận và thực tiễn. Tổ chức cho học viên, giảng viên đi nghiên cứu thực tế; lấy phiếu phản hồi từ người học đối với 20 giảng viên giảng dạy các lớp TCLLCT-HC. Tổ chức thao giảng cấp khoa, cấp trường năm 2017.

12. Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk quý IV-2017 tiếp tục quản lý và giảng dạy 15 lớp TCLLCT-HC, 03 lớp bồi dưỡng công chức văn hóa – xã hội, cán bộ, công chức cấp phòng, bồi dưỡng ngạch chuyên viên, phối hợp quản lý 04 lớp Cao cấp lý luận chính trị, 04 lớp đại học. Khai giảng 07 lớp TCLLCT-HC, 02 lớp Cao cấp lý luận chính trị, 01 lớp tập huấn Hội Cựu chiến binh, 01 lớp Chủ tịch UBND xã, phường trên địa bàn TP. Buôn Mê Thuột.

13. Trường Chính trị tỉnh Đắk Nông năm 2017 quản lý và giảng dạy 18 lớp TCLLCT-HC với 1.154 học viên, 06 lớp bồi dưỡng với 482 học viên. Phối hợp với các đơn vị liên quan quản lý 03 lớp Cao cấp lý luận chính trị, 03 lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên chính, 02 lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên. Tham dự Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc, kết quả 2/2 giảng viên được công nhận giảng viên dạy giỏi. Tổ chức thành công Hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị lần thứ I. Tổ chức lấy phiếu thăm dò đánh giá chất lượng bài giảng của giảng viên, kết quả 100% giảng viên đều được đánh giá hài lòng, rất hài lòng. Thực hiện 04 đề tài khoa học cấp trường, 01 Hội thảo khoa học cấp trường với chủ đề “Vận dụng kiến thức thực tiễn vào giảng dạy chương trình TCLLCT-HC ở Trường Chính trị tỉnh Đắk Nông hiện nay”; phát hành bản tin Thông tin lý luận và thực tiễn số 12/2017

14. Trường Chính trị tỉnh Điện Biên năm 2017 thực hiện quản lý, giảng dạy 24 lớp TCLLCT-HC với 1.781 học viên, 21 lớp bồi dưỡng với 1.081 học viên, vượt so với kế hoạch là 19 lớp đạt 188%. Tổ chức Hội thi giảng viên dạy giỏi cấp trường, chọn cử 02 giảng viên tham dự Hội thi toàn quốc. Kết quả 2/2 giảng viên đạt danh hiệu giảng viên dạy giỏi, trong đó 01 giảng viên đạt loại xuất sắc được Giám đốc Học viện tặng Bằng khen. Hoàn thành 01 đề tài khoa học cấp tỉnh “Biên soạn tập bài giảng Tình hình nhiệm vụ tỉnh Điện Biên” và 01 đề tài khoa học cấp trường, 04 đề tài khoa học cấp khoa, 02 hội thảo khoa học. Phát hành 02 số Thông tin Lý luận và thực tiễn.

15. Trường Chính trị tỉnh Đồng Nai năm 2017 quản lý và giảng dạy 63 lớp TCLLCT-HC với 8.806 học viên, 14 lớp liên kết Đại học, Cao cấp lý luận chính trị, 26 lớp bồi dưỡng với 4.206 học viên. Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học “Chính quyền cơ sở đối thoại trực tiếp với nhân dân trong giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở cơ sở - Thực trạng và giải pháp”. Tổ chức 07 cuộc hội thảo khoa học nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn. Tổ chức thành công Hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị, Hội thi giảng viên dạy giỏi cấp trường.

16. Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp năm 2017 tổ chức quản lý và giảng dạy 52 lớp với 3.872 học viên, trong đó có 13 lớp TCLLCT-HC, 36 lớp bồi dưỡng chuyên viên, chuyên viên chính, lãnh đạo cấp phòng, bồi dưỡng đại biểu HĐND, bồi dưỡng phương pháp và cập nhật kiến thức… Triển khai thực hiện 02 đề tài khoa học, trong đó 01 đề tài khoa học cấp cơ sở và 01 đề tài khoa học cấp tỉnh với chủ đề “Những nhân tố ảnh hưởng đến sự vận động của hệ thống chính trị cấp xã ở tỉnh Đồng Tháp”, 02 Hội thảo khoa học cấp trường. Hội đồng khoa học tổ chức thông qua bài giảng và công nhận 02 giảng viên chính thức; tổ chức thao giảng cấp khoa và cấp trường. Cử giảng viên tham gia Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc, Hội thi giảng viên dạy giỏi lý luận chính trị cấp tỉnh. Xuất bản và phát hành 02 số Thông tin nghiên cứ Lý luận và thực tiễn, 02 số Kỷ yếu Hội thảo khoa học, 02 số Thông tin Nghiên cứu - Trao đổi.

17. Trường Chính trị tỉnh Gia Lai tiếp tục duy trì và giảng dạy 16 lớp TCLLCT-HC với 854 học viên, 04 lớp liên kết đào tạo, bồi dưỡng, khai giảng 01 lớp TCLLCT-HC. Triển khai nghiệm thu đề tài khoa học cấp khoa về Bộ câu hỏi thi tự luận và thi trắc nghiệm.

18. Trường Chính trị tỉnh Hà Nam phối hợp với Tạp chí Thông tin khoa học lý luận chính trị, Viện Thông tin khoa học thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước”.

19. Trường Chính trị Trần Phú tỉnh Hà Tĩnh năm 2017 tổ chức quản lý và giảng dạy 20 lớp TCLLCT-HC với 1.396 học viên, bế giảng 06 lớp, trong đó kết quả học tập: xuất sắc 06 học viên (đạt 1,48%), giỏi 104 học viên (đạt 25,67%), khá 280 học viên (đạt 69,13%); 10 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính, 07 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, 01 lớp bồi dưỡng cán bộ, giảng viên trường chính trị và các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, 05 lớp liên kết. Tổ chức 02 Hội thảo khoa học cấp tỉnh và xuất bản 02 cuốn kỷ yếu khoa học với chủ đề “Lao động, việc làm, giảm nghèo bền vững ở Hà Tĩnh, những vấn đề đặt ra và giải pháp” và “Dịch vụ công, xung đột xã hội, tệ nạn xã hội và giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống ở Hà Tĩnh – Những vấn đề đặt ra và giải pháp”, triển khai thực hiện đề tài khoa học cấp tỉnh “Nghiên cứu một số vấn đề xã hội nảy sinh trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở Hà Tĩnh”, được nghiệm thu đạt kết quả xuất sắc. Xuất bản 02 số Thông tin lý luận và thực tiễn; tổ chức các đoàn cán bộ, giảng viên, học viên đi nghiên cứu thực tế trong và ngoài tỉnh.

20. Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang 06 tháng đầu năm học 2017-2018 khai giảng 04 lớp TCLLCT-HC, 05 lớp bòi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, 01 lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ, quản lý đối tượng 3, 01 lớp bồi dưỡng chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã, phường, thị trấn và các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho chức sắc, tôn giáo, nhà tu hành năm 2017. Nghiệm thu 06 đề tài khoa học cấp trường, tổ chức 03 cuộc hội thảo khoa học cấp khoa. Xuất bản Thông tin Lý luận và thực tiễn số 14 năm 2017. Tổ chức cho các đoàn cán bộ, giảng viên, học viên đi nghiên cứu thực tế theo kế hoạch. Tổ chức Hội thi giảng viên dạy giỏi cấp khoa, cấp trường và chọn cử giảng viên tham dự Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc do Học viện tổ chức.

21. Trường Chính trị tỉnh Hòa Bình tiếp tục quản lý và giảng dạy 06 lớp TCLLCT-HC với 408 học viên, 01 lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên.

22. Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang 06 tháng đầu năm học 2017-2018 thực hiện quản lý và giảng dạy 52 lớp đào tạo, bồi dưỡng. Hoàn thành 01 đề tài khoa học cấp tỉnh “Nghiên cứu đề xuất giải pháp xây dựng và phát huy đội ngũ trí thức khoa học tỉnh Kiên Giang”, 03 đề tài khoa học cấp trường. Tổ chức thao giảng cấp khoa, cấp trường và các đoàn nghiên cứu thực tế theo quy định.

23. Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa năm 2017 quản lý, giảng dạy 51 lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn với 4.664 học viên, đạt 1005 kế hoạch năm 2017. Tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Nâng cao chất lượng bài giảng của đội ngũ giảng viên, báo cáo viên giảng dạy lý luận chính trị và quản lý nhà nước”. Tổ chức thao giảng cấp khoa, cấp trường và thông tin khoa học hàng tháng cho giảng viên và học viên. Xây dựng Kế hoạch số 12/KH-TCT về việc đưa giảng viên trẻ dưới 40 tuổi đi thực tế tại cơ sở và tổ chức đoàn cán bộ, giảng viên, học viên đi nghiên cứu thực tế.

24. Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn năm 2017 triển khai thực hiện 74 lớp với 9.272 học viên, trong đó 03 lớp Cao cấp lý luận chính trị, 23 lớp TCLLCT với 1.487 học viên, 48 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên, cập nhật kiến thức dành cho đối tượng  thuộc diện Ban Thường vụ huyện ủy quản lý, đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2016-2020. Thực hiện 04 đề tài khoa học cấp khoa, 03 đề tài cấp trường, đã nghiệm thu 05 đề tài, kết quả xếp loại khá. Tổ chức 02 Hội thảo khoa học cấp trường với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không ngừng học tập, nâng cao trình độ, tư tưởng, phong cách khoa học, quần chúng, nêu gương”“Cách mạng Tháng Mười Nga – giá trị và bài học lịch sử”; 03 cuộc hội thảo khoa học cấp khoa. Tổ chức thao giảng cấp khoa, Hội thi giảng viên dạy giỏi cấp trường, Hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị. Triển khai lấy phiếu phản hồi từ người học đối với 04 giảng viên các lớp đào tạo, bồi dưỡng.

25. Trường Chính trị tỉnh Long An năm 2017 thực hiện quản lý, giảng dạy 89 lớp với 9.763 học viên, trong đó 34 lớp TCLLCT-HC (trong đó 12 lớp khai giảng mới với 1.001 học viên), 15 lớp bồi dưỡng công tác Đảng, Nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể với 1.885 học viên, 31 lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND huyện, xã, 08 lớp liên kết đào tạo đại học, cao cấp lý luận chính trị. Tổ chức thao giảng cấp khoa, hội thi giảng viên dạy giỏi cấp trường và cử giảng viên tham dự giảng viên dạy giỏi toàn quốc, kết quả 2/2 giảng viên đều đạt thành tích xuất sắc được Giám đốc Học viện tặng Bằng khen. Thực hiện 01 đề tài khoa học cấp tỉnh “Các giải pháp nâng cao hiệu quả bồi dưỡng chức danh Bí thư đồng thời là Chủ tịch HĐND hoặc Chủ tịch UBND cấp xã tại tỉnh Long An”. Nghiệm thu 03 đề tài khoa học cấp trường. Tổ chức thành công Hội thảo khoa học “Kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga”. Phát hành 02 số Thông tin lý luận và thực tiễn.

26. Trường Chính trị tỉnh Trường Chinh tỉnh Nam Định quản lý và giảng dạy 31 lớp TCLLCT-HC với 2.422 học viện (mở mới 10 lớp với 699 học viên), 10 lớp bồi dưỡng chuyên viên, chuyên viên chính, 09 lớp đối tượng Đảng, đảng viên mới, 47 lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND, phối hợp quản lý 02 lớp Trung cấp luật, 04 lớp Cao cấp lí luận chính trị. Triển khai 06 đề tài khoa học cấp trường 06 hội thảo khoa học cấp trường. Xuất bản 03 cuốn nội sản Thông tin lý luận và thực tiễn. Tổ chức các đoàn cán bộ, giảng viên, học viên đi nghiên cứu thực tế tại Bắc Ninh, Nghệ An, Huế, Đà Nẵng…

27. Trường Chính trị tỉnh Ninh Thuận quản lý và phối hợp quản lý, giảng dạy 69 lớp với 6.604 học viên (đạt 132,7% kế hoạch). Tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện chương trình TCLCT-HC năm 2014, điều chỉnh năm 2016 để đánh giá, rút kinh nghiệm góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động đào tạo. Tổ chức 06 hội thảo, trong đó 04 hội thảo cấp khoa, 02 hội thảo cấp trường. Xuất bản bản tin Thông tin lý luận và thực tiễn số đầu tiên.. Hoàn thành 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường “Công tác vận động phụ nữ tham gia phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững ở một số xã thuộc huyện Bác Ái – Thực trạng và giải pháp”, nghiệm thu đạt loại khá. Tổ chức 02 đoàn cán bộ, giảng viên và 05 lớp TCLLCT-HC đi nghiên cứu thực tế trong và ngoài tỉnh.

28. Trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi năm 2017 khai giảng 16 lớp TCLLCT-HC với 1.024 học viên (đạt 271% so với chỉ tiêu kế hoạch), 01 lớp Trung cấp hành chính, 51 lớp tập huấn báo cáo viên và các lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng và phương pháp hoạt động cho đại biểu HĐND cấp huyện, xã, 09 lớp bồi dưỡng chuyên viên, lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đối tượng 4, bí thư, phó bí thư cấp xã và tương đương, chức sắc, nhà tu hành tôn giáo, cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát… Tổ chức 01 Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Xây dựng Đảng về đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay” nhân kỉ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2017), 01 hội thảo khoa học cấp trường. Triển khai 01 đề tài khoa học cấp tỉnh “Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng các xã ven biển và hải đảo tỉnh Quảng Ngãi”, 07 đề tài khoa học cấp cơ sở. Xuất bản Nội san chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

29. Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ tỉnh Quảng Ninh 06 tháng đầu năm học 2017-2018 tổ chức quản lý, giảng dạy và phối hợp quản lý 260 lớp với 19.763 học viên, trong đó 17 lớp TCLLCT-HC với 1.020 học viên, 10 lớp chuyên viên, chuyên viên chính, 05 lớp bồi dưỡng đại biểu HNĐN cấp huyện, 47 lớp bồi dưỡng HĐND cấp xã, 66 lớp ngoại ngữ, 02 lớp tin học và 13 lớp đại học, 04 lớp Cao cấp lý luận chính trị, 01 lớp cập nhật kiến thức dành cho lãnh đạo, quản lý. Triển khai 06 đề tài khoa học cấp trường, 01 hội thảo khoa học với chủ đề “Sáng mãi tên Người” nhân dịp kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tổ chức đoàn cán bộ, giảng viên nhà trường đi học tập, nghiên cứu thực tế tại Bắc Ninh, Bắc Giang.

30. Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị năm 2017 tổ chức quản lý và giảng dạy 28 lớp, trong đó 03 lớp Cao cấp lý luận chính trị, 20 lớp TCLLCT-HC, 01 lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp xã. Tổ chức Hội thi giảng viên dạy giỏi cấp trường. Tổ chức tọa đàm khoa học kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn. Đón đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đến thăm và nói chuyện với cán bộ, giảng viên, học viên Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị. Triển khai và nghiệm thu 02 đề tài khoa học cấp trường, bảo vệ đề cương cơ sở đề tài khoa học cấp tỉnh “Nâng cao hiệu quả hoạt động của cán bộ không chuyên trách cấp xã, phường, thị trấn và làng, bản, khu phố ở tỉnh Quảng Trị hiện nay”. Phát hành bản tin “Thông tin Lý luận và thực tiễn” năm 2017. Tổ chức các cán bộ, giảng viên, học viên đi nghiên cứu thực tế ở cơ sở.

31. Trường Chính trị tỉnh Sơn La tiếp tục duy trì quản lý và giảng dạy 07 lớp TCLLCT-HC, khai giảng 02 lớp TCLLCT-HC của thành phố và huyện Yên Châu. Xây dựng kế hoạch thanh tra chuyên môn, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế năm 2018.

32. Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ quản lý và giảng dạy 24 lớp đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức 15 kỳ thi hết môn, 03 kỳ thi tốt nghiệp; tổ chức chấm thi tốt nghiệp và tiểu luận cuối khoa cho lớp TCLLCT-HC Cẩm Khê K7, lớp Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh K15. Phối hợp với Vụ Các trường chính trị tổ chức tọa đàm “Bản tin Thông tin công tác trường chính trị và bản tin các trường chính trị góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ”

33. Trường Chính trị tỉnh Tây Ninh năm 2017 tổ chức giảng dạy và quản lý 36 lớp đào tạo, bồi dưỡng, trong đó khai giảng 11 lớp TCLLCT-HC với 756 học viên, 17 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán sự, chuyên viên, chuyên viên chính, cán bộ Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Công đoàn… Tổ chức 01 Hội thảo khoa học của Cụm thi đua số 8 với chủ đề “Thực hiện chương trình đào tạo TCLLCT-HC và bộ Quy chế quản lý đào tạo – Thực trạng và giải pháp”, 02 hội thảo khoa học cấp trường. Tổ chức thành công Hội thi giảng viên dạy giỏi cấp trường, Hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị. Tổ chức 07 cộc thanh tra thi tốt nghiệp cho các lớp TCLLCT-HC trong và ngoài kế hoạch.

34. Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017 tổ chức Hội thi giảng viên dạy giỏi cấp trường năm 2017, chọn cử 02 giảng viên tham dự Hội thi toàn quốc, kết quả 2/2 giảng viên đạt danh hiệu giảng viên dạy giỏi, trong đó 01 giảng viên được Giám đốc Học viện tặng Bằng khen. Thực hiện 04 đề tài khoa học cấp trường, trong đó 03 đề tài đã nghiệm thu. Tổ chức 02 Hội thảo khoa học với chủ đề “Sửa đổi lối làm việc” – giá trị lý luận và thực tiễn, “Kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh (16/11/1992-16/11/2017) – quá trình xây dựng và phát triển”. Xuất bản 03 số bản tin Thông tin lý luận và thực tiễn.

35. Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên năm 2017 quản lý và giảng dạy 56 lớp đào tạo, bồi dưỡng với 4.254 học viên, trong đó 29 lớp TCLLCT-HC, 05 lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên, chuyên viên chính, 18 lớp bồi dưỡng công tác Đảng, công tác chính quyền và đoàn thể, chức danh chuyên môn, 04 lớp Cao cấp lý luận chính trị. Triển khai 04 đề tài khoa học cấp trường, 01 đề tài khoa học cấp khoa; biên soạn cuốn Kỷ yếu 60 năm Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên xây dựng và phát triển. Xuất bản và phát hành bản tin Thông tin Lý luận và thực tiễn 02 số/năm.

36. Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa tiếp tục thực hiện kế hoạch đào tạo TCLLCT-HC K45, tổ chức thi tốt nghiệp và bế giảng lớp TCLLCT-HC cho cán bộ lãnh đạo cấp phòng tỉnh Hủa Phăn; khai giảng 03 lớp TCLLCT-HC hệ không tập trung, 03 lớp bồi dưỡng công chức cấp xã, 10 lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng, 01 lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên. Tổ chức 02 Hội thảo “Nâng cao đạo đức trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức huyện”; “Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh”. Xuất bản và phát hành cuốn “Những vấn đề lý luận và thực tiễn về đánh giá hoạt động dạy – học TCLLCT-HC hiện nay”.

37. Trường Chính trị tỉnh Tiền Giang tiếp tục quản lý, giảng dạy và phối hợp quản lý 04 lớp Cao cấp lý luận chính trị, 14 lớp TCLLCT-HC, 07 lớp đại học, trung cấp chuyên nghiệp.

38. Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh 06 tháng đầu năm học 2017-2018 quản lý và giảng dạy 09 lớp TCLLCT-HC, 17 lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên, chuyên viên chính, bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp xã và phương pháp nghiên cứu khoa học. Hoàn thành đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh “Nâng cao hiệu quả công tác sử dụng cán bộ, công chức sau đào tạo ở Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh hiện nay và tầm nhìn đến năm 2025”. Tiếp tục triển khai đề tài khoa học cấp tỉnh “Lịch sử Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và phong trào thanh niên tỉnh Trà Vinh”. Tổ chức Hội thảo khoa học về “Giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học phần VI.Tình hình nhiệm vụ của tỉnh Trà Vinh ở Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh hiện nay”. Tổ chức cho cán bộ, giảng viên, học viên đi nghiên cứu thực tế theo kế hoạch.

39. Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang năm 2017 quản lý và giảng dạy 08 lớp TCLLCT-HC, 06 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính, lớp bồi dưỡng ngạch cán sự; phối hợp quản lý 03 lớp Cao cấp lý luận chính trị, lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện. Tổ chức lấy phiếu phản hồi từ người học năm 2017. Tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh “Xây dựng đội ngũ bí thư, phó bí thư Đảng ủy và người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội của hệ thống chính trị cơ sở (xã, phường, thị trấn) ở tỉnh Tuyên Quang”, nghiệm thu đạt kết quả xuất sắc. Triển khai 10 đề tài khoa học cấp khoa, trường, 02 hội thảo khoa học cấp trường. Tổ chức cho giảng viên, học viên đi nghiên cứu thực tế tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Phát hành Thông tin lý luận và thực tiễn số 1,2/2017. Tổ chức biên soạn, xuất bản cuốn sách “Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang 60 năm xây dựng và phát triển (6/6/1957-6/6/2017)”.

40. Trường Chính trị Phạm Hùng tỉnh Vĩnh Long tiếp tục duy trì quản lý giảng dạy 02 lớp Cao cấp lý luận chính trị, 13 lớp TCTLLCT-HC với 837 học viên, 03 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên với 250 học viên. Triển khai 03 đề tài khoa học cấp cơ sở, đưa 04 giảng viên trẻ tiếp tục đi thực tế dài hạn.

41. Trường Chính trị tỉnh Yên Bái năm 2017 phối hợp với các học viện, các trường đại học, các sở, ban ngành, địa phương trong tỉnh tổ chức quản lý, giảng dạy 39 lớp với 3.453 học viên, trong đó 12 lớp TCLLCT-HC, 15 lớp bồi dưỡng, cập nhật, 11 lớp liên kết (Cao cấp lý luận chính trị, cao học, đại học chuyên ngành). Triển khai nghiên cứu và hoàn thành 04 đề tài khoa học cấp cơ sở; duy trì và cập nhật website và phát hành nội san năm 2017 theo kế hoạch. Cử 01 đoàn công tác gồm Ban Giám hiệu, lãnh đạo các khoa, phòng đi trao đổi, học tập kinh nghiệm quản lý, giảng dạy tại Trường Chính trị tỉnh Bắc Ninh.

42. Cụm thi đua số 06 (gồm 05 tỉnh khu vực duyên hải miền Trung) 06 tháng đầu năm học 2017-2018 thực hiện quản lý, giảng dạy 81 lớp với 6.533 học viên, trong đó có 66 lớp TCLLCT-HC với 5.180 học viên, 08 lớp Cao cấp lý luận chính trị với 712 học viên, 55 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức với 5.963 học viên. Hoàn thành 33 đề tài khoa học cấp trường, 01 đề tài khoa học cấp tỉnh, 05 hội thảo khoa học, trong đó 01 hội thảo khoa học cấp quốc gia, 01 cấp tỉnh và 03 hội thảo cấp trường, 07 tọa đàm khoa học. Tổ chức các đoàn đi nghiên cứu thực tế tại cơ sở cho cán bộ, giảng viên, học viên theo kế hoạch, duy trì các hoạt động thao giảng, dự giờ, thanh tra, kiểm tra thường xuyên./.


Tổng hợp: ThS Lưu Thị Ngọc - Vụ Các trường chính trị

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

ALBUM ẢNH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 218 Hôm nay: 819 Tháng hiện tại: 74555 Tổng lượt truy cập: 9617070

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Thông tin điện tử
Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: ttdt@npa.org.vn;
Trân trọng cảm ơn!
LÊN ĐẦU TRANG