Học viện dự kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập Trường Chính trị tỉnh Điện Biên


 Thừa ủy quyền của Giám đốc Học viện, GS,TS Trần Văn Phòng trao tặng Bằng khen cho nhà trường

Trường Chính trị tỉnh Điện Biên, tiền thân là Trường Đảng tỉnh được thành lập ngày 06-02-1963. Trường có vị trí là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh Điện Biên. Trong suốt chặng đường 55 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Điện Biên, sự lãnh đạo, chỉ đạo về chuyên môn của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, các thế hệ cán bộ, giảng viên, nhân viên và học viên Nhà trường đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, không ngừng đổi mới, sáng tạo, xây dựng Nhà trường phát triển lớn mạnh, có những đóng góp quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chỉ tính trong 05 năm qua nhà trường đã mở 131 lớp ào tạo, bồi dưỡng với gần 9000 học viên, hằng năm đều vượt kế hoạch, chất lượng giảng dạy, học tập không ngừng được nâng cao. Nhà trường đã tổ chức tốt các hoạt động nghiên cứu khoa học, trong đó có 01 đề tài cấp tỉnh và hàng chục đề tài cấp trường, nhiều đề tài có tác dụng thiết thực trong việc tư vấn cho tỉnh những vấn đề có liên quan trực tiếp đến xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Nhà trường đã hoàn thành tốt giai đoạn I trong Đề án phát triển Trường Chính trị tỉnh Điện Biên, từng bước hiện đại hóa, chuẩn hóa cơ sở vật chất, kỹ thuật.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Học viện, GS,TS Trần Văn Phòng chúc mừng và biểu dương những thành tích mà Trường Chính trị tỉnh Điện Biên đã đạt được trong 55 năm qua. Thời gian tới, đồng chí đề nghị Nhà trường cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 32-NQ/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị (Khóa XI), Kết luận số 117-KL/TW ngày 20/11/2015 của Ban Bí thư Trung ương (Khóa XI) về “Công tác đào tạo, bồi dưỡng tại các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”, Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và các Nghị quyết, Kết luận của các Hội nghị Trung ương gần đây về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và hiệu quả về công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức và năng lực, phong cách làm việc hiệu quả đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thừa ủy quyền của Giám đốc Học viện, GS,TS Trần Văn Phòng trao tặng Kỷ niệm chương cho các cá nhân

Nhà trường cần thực hiện có hiệu quả các kết luận của đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 184-QĐ/TW ngày 03-9-2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án phát triển Trường Chính trị tỉnh Điện Biên, sớm xây dựng Nhà trường thành trường chính trị chuẩn.

Nhân dịp này, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tặng Bằng khen cho Trường Chính trị tỉnh Điện Biên vì thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục lý luận chính trị” cho 34 cán bộ, giảng viên của Nhà trường./.
---------

Tin/Ảnh: ThS Tống Trần Hà - Vụ Các trường chính trị

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

ALBUM ẢNH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 224 Hôm nay: 826 Tháng hiện tại: 74562 Tổng lượt truy cập: 9617077

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Thông tin điện tử
Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: ttdt@npa.org.vn;
Trân trọng cảm ơn!
LÊN ĐẦU TRANG