Thông tin công tác từ các trường chính trị tháng 4/2018

1. Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội tiếp tục quản lý và giảng dạy 35 lớp với 3.182 học viên. Khai giảng 04 lớp với 457 học viên, trong đó 01 lớp TCLLCT-HC, 02 lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ chức tổ chức thực hiện 01 lớp bồi dưỡng năm 2018. Tổ chức đoàn cán bộ, giảng viên đi nghiên cứu thực tế tại nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, hội thảo khoa học với chủ đề “Nâng cao chất lượng soạn, giảng phần VI, chương trình TCLLCT-HC”.

2. Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh quý I/2018 khai giảng 03 lớp TCLLCT-HC với 194 học viên, 03 lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên, chuyên viên chính, 01 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng. Bế giảng 11 lớp TCLLCT-HC với 909 học viên. Hoàn thành và nghiệm thu 06 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở. Tổ chức 03 Hội thảo “Nâng cao chất lượng đào tạo đại học của Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh”, “Thực trạng doanh nghiệp khởi nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh và những khuyến nghị chính sách”, “Ngành công tác xã hội Việt Nam: những yêu cầu và thách thức mới”. Tổ chức 02 đoàn cán bộ, giảng viên thăm và làm việc tại Trường Chính trị - Hành chính Viêng Chăn, Lào và Trường Đảng Bắc Kinh, Trung Quốc. Xuất bản tạp chí Phát triển Nhân lực số 1/2018 với 20 bài viết.

3. Trường Chính trị Tô Hiệu thành phố Hải Phòng tiếp tục triển khai và thực hiện các lớp đào tạo, bồi dưỡng chương trình TCLLCT-HC, bồi dưỡng ngạch chuyên viên, các lớp phối hợp, liên kết, Cao cấp lý luận chính trị. Tổ chức thi tốt nghiệp 03 lớp TCLLCT-HC. Khai giảng 01 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên. Tổ chức Hội thảo khoa học liên các trường chính trị: “Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII”. Xuất bản Nội san quý I năm 2018. Xây dựng và ban hành kế hoạch tổ chức thao giảng, dự giờ năm 2018.

4. Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tỉnh An Giang khai giảng 03 lớp TCLLCT-HC và 02 lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên. Tiếp tục duy trì quản lý và giảng dạy các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch. Nghiệm thu 03 đề tài khoa học cấp cơ sở.

5. Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu duy trì quản lý và giảng dạy 11 lớp TCLCLT-HC với 743 học viên, 02 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên, 01 lớp tập huấn công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội. Phối hợp quản lý 03 lớp Cao cấp lý luận chính trị, 04 lớp đại học chuyên ngành.

6. Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang quý I/2018 phối hợp quản lý và giảng dạy 24 lớp TCLLCT-HC với 2.120 học viên, phối hợp quản lý 02 lớp Cao cấp lý luận chính trị, 02 lớp cao học, 04 lớp đại học. Bế giảng 02 lớp TCLLCT-HC với 182 học viên, trong đó giỏi 17 học viên (đạt 9,3%), khá 100 học viên (đạt 54,9%), trung bình 65 học viên (đạt 35,7%). Phối hợp với mở 01 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận Tổ quốc với 241 học viên. Khai giảng 02 lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên chính. Tổ chức cho 04 lớp TCLCLT-HC đi nghiên cứu thực tế. Hội đồng khoa học thông qua thuyết minh phê duyệt các đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2018.

7. Trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn duy trì và quản lý giảng dạy 10 lớp TCLLCT-HC, khai giảng 03 lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên, chuyên viên chính.Tổ chức cho học viên các lớp TCLLCT-HC khóa 34,35,36 đi nghiên cứu thực tế; lấy ý kiến phản hồi từ người học đối với giảng viên các khoa, phòng.

8. Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh tiếp tục quản lý và giảng dạy 20 lớp TCLLCT-HC với 1.561 học viên, trong đó 03 lớp TCLLCT-HC, 01 lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên chính với 78 học viên. Phối hợp quản lý 01 lớp Cao cấp lý luận chính trị với 90 học viên. Biên tập và phát hành Nội san số 46, tổ chức tọa đàm về góp ý bộ Quy chế quản lý đào tạo tại các trường chính trị tỉnh, quy chế Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc lần thứ VII-2020. Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch hội thảo, thao giảng cấp khoa năm 2018.

9. Trường Chính trị tỉnh Bến Tre duy trì quản lý và giảng dạy 13 lớp TCLLCT-HC với 1.060 học viên, trong đó khai giảng 03 lớp với 190 học viên, 01 lớp cập nhật thông tin cho Bí thư đảng ủy và Chủ tịch UBND cấp xã khóa I/2018 với 249 học viên, 01 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên, 01 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý thuộc đối tượng 3. Bế giảng 02 lớp TCLLCT-HC với 137 học viên, trong đó khá 09 học viên (đạt 6,56%), trung bình 128 học viên (đạt 93,34%), 01 học viên trượt tốt nghiệp. Tổ chức tọa đàm cấp trường với chủ đề “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Bến Tre”, “Những đóng góp của Ph.Ăngghen đối với sự hình thành và phát triển lý luận về chủ nghĩa xã hội khoa học”. Biên tập và xuất bản bản tin “Thông tin lý luận và thực tiễn”.

10. Trường Chính trị tỉnh Bình Dương khai giảng 03 lớp TCLLCT-HC với 204 học viên, 01 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính. Tổ chức thi tốt nghiệp và hướng dẫn viết tiểu luận tốt nghiệp cho học viên 03 lớp TCLLCT-HC. Phối hợp quản lý 01 lớp Cao cấp lý luận chính trị, 08 lớp đại học chuyên ngành theo kế hoạch.

11. Trường Chính trị tỉnh Bình Định quý I/2018 khai giảng 03 lớp TCLLCT-HC với 204 học viên, 01 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính. Tổ chức thi tốt nghiệp và hướng dẫn viết tiểu luận tốt nghiệp cho học viên 03 lớp TCLLCT-HC. Phối hợp quản lý 01 lớp Cao cấp lý luận chính trị, 08 lớp đại học chuyên ngành theo kế hoạch.

12. Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận duy trì quản lý và giảng dạy các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch. Tổ chức đoàn cán bộ, giảng viên đi nghiên cứu thực tế tại xã Phan Dũng, huyện Tuy Phong; phường Hàm Tiến, xã Thiện Nghiệp, thành phố Phan Thiết. Tiếp tục triển khai thực hiện 03 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường với chủ đề: “Đánh giá chất lượng sau đào tạo chương trình TCLLCT-HC giai đoạn 2010-2017 của Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận”, “Xây dựng bộ đề thi trắc nghiệm phần: Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính nhà nước”, “Xây dựng bài tập tình huống phần V.1”. Phát hành “Thông tin Lý luận và thực tiễn”.

13. Trường Chính trị Hoàng Đình Giong tỉnh Cao Bằng tiếp tục quản lý và giảng dạy 16 lớp TCLLCT-HC VỚI 1.110 học viên, 02 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên, 01 lớp Trung cấp nghiệp vụ công tác xã hội. Phối hợp quản lý 03 lớp Cao cấp lý luận chính trị. Triển khai thực hiện đề tài khoa học cấp tỉnh với chủ đề: “Nghiên cứu những vấn đề lý luận và quan điểm tiếp cận về năng lực giảng viên, giảng viên kiêm nhiệm của Trường Chính trị Hoàng Đình Giong tỉnh Cao Bằng và Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cao Bằng”. Tổ chức thành công Hội thảo khoa học của Cụm Thi đua số 02 với chủ đề “Nâng cao chất lượng đào tạo TCLLCT-HC”.

14.Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk tiếp tục duy trì quản lý và giảng dạy 07 lớp TCLLCT-HC, 03 lớp đại học chuyên ngành, phối hợp quản lý 02 lớp Cao cấp lý luận chính trị, trong đó khai giảng 02 lớp TCLLCT-HC và bế giảng 06 lớp TCLLCT-HC. Tổ chức cho 02 lớp TCLLCT-HC đi nghiên cứu thực tế

15. Trường Chính trị tỉnh Đắk Nông quý I/2018 quản lý và giảng dạy 09 lớp TCLLCT-HC với 569 học viên, trong đó khai giảng 01 lớp TCLLCT-HC với 70 học viên, bế giảng 01 lớp TCLLCT-HC với 44 học viên. Phối hợp quản lý 02 lớp Cao cấp lý luận chính trị với 180 học viên. Xây dựng kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2018 và viết bài tham gia Hội thảo khoa học của Cụm thi đua số 07 tại Trường Chính trị tỉnh Kon Tum.

16. Trường Chính trị tỉnh Điện Biên đón đoàn công tác của đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về thăm trường. Tiếp tục quản lý và giảng dạy 09 lớp TCLLCT-HC, 02 lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên, 01 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đoàn khóa 1. Khai giảng 03 lớp TCLLCT-HC, 01 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đoàn khóa 2, 01 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính, bế giảng lớp TCLLCT-HC Mường Ảng khóa 4 với 72 học viên, trong đó giỏi 5,55%, khá đạt 94,44%, lớp TCLLCT-HC công an xã khóa 1 với 86 học viên, trong đó giỏi đạt 80%, khá đạt 20%. Tổ chức cho các lớp TCLLCT-HC khóa 44 Việt-Lào, lớp Dân chính đảng khóa 11 đi nghiên cứu thực tế.

17. Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp khai giảng các lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 41, lớp bồi dưỡng chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng khóa 5,6,7. Tổ chức Hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị, Hội thảo khoa học và xuất bản Kỷ yếu lần 2 năm học 2017-2018. Phát hành 02 số Thông tin Lý luận và thực tiễn.

18. Trường Chính trị tỉnh Gia Lai duy trì quản lý và giảng dạy 29 lớp với 1.807 học viên, trong đó khai giảng 03 lớp TCLCLT-HC, 01 lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên, bế giảng 01 lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên chính khóa 9 với 60 học viên. Tổ chức cho các lớp TCLLCT-HC đi nghiên cứu thực tế tại một số cơ sở, mô hình phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục triển khai biên tập cuốn “Lịch sử Trường Chính trị tỉnh Gia Lai – quá trình hình thành và phát triển (1959-2019)”.

19. Trường Chính trị tỉnh Hà Giang quý I/2018 duy trì quản lý và giảng dạy 13 lớp với 1.079 học viên, phối hợp quản lý 01 lớp Cao cấp lý luận chính trị. Bế giảng 03 lớp TCLLCT-HC với 255 học viên, trong đó tỷ lệ tốt nghiệp đạt loại giỏi:12 học viên (đạt 4,7%), khá 122 học viên (đạt 47,84%), trung bình: 121 học viên (đạt 47,46%). Tổ chức 05 lớp TCLLCT-HC đi nghiên cứu thực tế cuối khóa theo kế hoạch đã được phê duyệt. Tổ chức thành công Hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị năm 2018.

20. Trường Chính trị tỉnh Hà Nam quý I/2018 duy trì quản lý và giảng dạy 07 lớp TCLLCT-HC, khai giảng 02 lớp TCLLCT-HC với 140 học viên. Phối hợp quản lý 01 lớp Cao cấp lý luận chính trị. Triển khai lấy phiếu phản hồi từ người học các lớp TCLCLT-HC đối với giảng viên. Phối hợp với Viện Thông tin khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm “Đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở tỉnh Hà Nam”.

21. Trường Chính trị tỉnh Hải Dương khai giảng 02 lớp TCLLCT-HC A156, A157, bế giảng 02 lớp TCLLCT-HC, 03 lớp chuyên viên. Thực hiện thanh tra đột xuất lớp chuyên viên chính khóa 27. Tổ chức Hội nghị của Hội đồng chủ nhiệm. Xuất bản Nội san chào mừng 55 năm ngày thành lập trường (27/7/1963-27/7/2018). Hội đồng khoa học thông qua 11 đề tài khoa học cấp trường năm 2018.

22. Trường Chính trị tỉnh Nguyễn Văn Linh tỉnh Hưng Yên khai giảng lớp TCLLCT-HC hệ không tập trung K71, 02 lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên, chuyên viên chính. Phối hợp mở lớp bồi dưỡng cán bộ chủ chốt của Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ. Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

23. Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang quản lý và giảng dạy 22 lớp TCLCLT-HC, 09 lớp liên kết đào tạo tuyến trên, 04 lớp bồi dưỡng đối tượng 4, 02 lớp tập huấn quản lý cấp phòng, 02 lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên, trong đó khai giảng 02 lớp TCLLCT-HC K68 An Biên, K69 Gò Quao.

24. Trường Chính trị tỉnh Kon Tum quản lý và giảng dạy 06 lớp TCLLCT-HC với 306 học viên. Bế giảng lớp TCLLCT-HC khóa 35 với 139 học viên. Phối hợp quản lý lớp Cao cấp lý luận chính trị khóa 13. Tổ chức Hội thảo và Hội thao của Cụm thi đua số 07 các trường chính trị khu vực Tây Nguyên

25. Trường Chính trị tỉnh Lai Châu đón đoàn công tác của đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về thăm trường. Duy trì quản lý và giảng dạy 10 lớp TCLLCT-HC với 698 học viên, trong đó khai giảng 01 lớp TCLLCT-HC với 47 học viên. Bế giảng 01 lớp với 72 học viên, kết quả giỏi:26 học viên (đạt 36,1%), khá:45 học viên (đạt 62,5%), trung bình: 1 học viên (đạt 1,4%). Tổ chức 02 lớp TCLLCT-HC đi nghiên cứu thực tế.

26. Trường Chính trị tỉnh Lào Cai đón đoàn công tác của đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về thăm trường. Quý I/2018 quản lý và giảng dạy 13 lớp đào tạo, bồi dưỡng với 891 học viên, bế giảng 01 lớp TCLCLT-HC với 129 học viên, trong đó giỏi 23 học viên (đạt 17,83%), khá 98 học viên (đạt 75,97%), trung bình 8 học viên (đạt 6,2%).

27. Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn tiếp tục duy trì quản lý và giảng dạy 07 lớp TCLCLT-HC, 02 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên. Khai giảng 01 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 29. Bế giảng 02 lớp TCLLCT-HC với 118 học viên, trong đó giỏi 16 học viên (đạt 13,56%), khá 83 học viên (đạt 70,33%), trung bình 19 học viên (đạt 16,11%). Tiếp tục triển khai kế hoach tổ chức hội thảo khoa học cấp trường “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản - giá trị lý luận và thực tiễn trong thời đại ngày này”. Tổ chức 02 Hội thảo khoa học cấp khoa.

28. Trường Chính trị tỉnh Long An duy trì quản lý và giảng dạy 13 lớp TCLLCT-HC, 02 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên, 02 lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ cấp xã, cán bộ phụ trách khối vận. Phối hợp quản lý 02 lớp Cao cấp lý luận chính trị, 01 lớp đại học hành chính. Tiếp tục thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh “Các giải pháp nâng cao hiệu quả bồi dưỡng chức danh Bí thư đồng thời là Chủ tịch HĐND hoặc Chủ tịch UBND cấp xã tại tỉnh Long An”.

29. Trường Chính trị tỉnh Nghệ An khai giảng 03 lớp TCLLCT-HC, 02 lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên, bế giảng 04 lớp TCLLCT-HC. Xây dựng đề án cấp tỉnh “Xây dựng đội ngũ giảng viên kiêm chức giảng dạy tại Trường Chính trị tỉnh Nghệ An”.

30. Trường Chính trị tỉnh Ninh Bình quý I/2018 khai giảng 02 lớp TCLLCT-HC K21A2, K23A2, lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch chuyên viên K46 khối Đảng, đoàn thể. Phối hợp quản lý 01 lớp Cao cấp lý luận chính trị. Triển khai kế hoạch đưa giảng viên đi nghiên cứu thực tế tại cơ sở năm 2018.

31. Trường Chính trị tỉnh Ninh Thuận quản lý và giảng dạy 13 lớp đào tạo, bồi dưỡng với 947 học viên, trong đó khai giảng 01 lớp TCLLCT-HC, 01 lớp bồi dưỡng. Tổ chức cho 06 lớp TCLLCT-HC và lớp bồi dưỡng chuyên viên K4 đi nghiên cứu thực tế ngoài tỉnh.

32. Trường Chính trị Trường Chinh tỉnh Nam Định tiếp tục giảng dạy và quản lý 24 lớp đào tạo, bồi dưỡng với 1.793 học viên, trong đó 14 lớp TCLLCT-HC, 05 lớp bồi dưỡng chuyên viên, 01 lớp đảng viên mới. Khai giảng 02 lớp TCLLCT-HC K62B3, K62B4. Triển khai 04 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường đã được Hội đồng khoa học thông qua năm 2018.

33. Trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi khai giảng lớp TCLLCT-HC K18B01 hệ không tập trung tại huyện Sơn Tịnh. Tổ chức cho học viên các lớp TCLLCT-HC đi nghiên cứu thực tế và ôn thi tốt nghiệp. Triển khai nghiên cứu đề tài khoa học cấp tỉnh “Phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng ở các xã ven biển, hải đảo tỉnh Quảng Ngãi trong phát triển kinh tế gắn với bảo vệ quyền, quyền chủ quyền biển đạo của Tổ quốc”.

34. Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ tỉnh Quảng Ninh tổ chức quản lý và giảng dạy 18 lớp TCLLCT-HC với 1.440 học viên, bế giảng 03 giảng, khai giảng 01 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên. Phối hợp quản lý 18 lớp đại học, 02 lớp Cao cấp lý luận chính trị. Tổ chức Hội thảo khoa học “Triển khai Nghị quyết số 09-NQ/TU và Nghị quyết số 10-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh vào tuyên truyền, giảng dạy lý luận chính trị, Hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị năm 2018. Xuất bản và phát hành nội san số 1/2018.

35. Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị duy trì quản lý và giảng dạy 07 lớp TCLLCT-HC với 487 học viên, 02 lớp Cao cấp lý luận chính trị, 02 lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên, chuyên viên chính. Khai giảng 02 lớp TCLLCT-HC, 01 lớp chuyên viên chính. Giảng viên các khoa đi nghiên cứu thực tế cơ sở năm 2018 theo kế hoạch. Triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị tổng kết 10 năm hợp tác Việt – Lào.

36. Trường Chính trị tỉnh Sóc Trăng tiếp tục quản lý và giảng dạy 14 lớp TCLLCT-HC, các lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 31. Bế giảng 03 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 29,30,32. Phối hợp quản lý 07 lớp đại học và Cao cấp lý luận chính trị

37. Trường Chính trị tỉnh Sơn La duy trì quản lý và giảng dạy 22 lớp đào tạo, bồi dưỡng, trong đó khai giảng 03 lớp TCLLCT-HC, 02 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên, dự nguồn. Thành lập Tổ biên soạn tài liệu “Bồi dưỡng về lập kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội cấp xã”.

38. Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh tỉnh Thừa Thiên Huế xuất bản và phát hành bản tinThông tin Lý luận và thực tiễn số 1/2018. Xây dựng kế hoạch nghiên cứu thực tế cấp trường năm 2018 với nội dung “Phát huy vai trò của hệ thống chính trị ở cơ sở trong phát triển kinh tế - xã hội.

39. Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ tổ chức giảng dạy và quản lý 27 lớp với 2.120 học viên. Khai giảng 01 lớp TCLLCT-HC với 70 học viên, 04 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên. Triển khai thực kế hoạch thao giảng cấp khoa, cấp trường năm 2018.

40. Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa quản lý và giảng dạy 43 lớp TCLLCT-HC, trong đó khai giảng 08 lớp TCLLCT-HC, 04 lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên. Bế giảng 01 lớp TCLLCT-HC với 74 học viên, giỏi 55 học viên đạt 74,32%, khá 19 học viên, đạt  25,67%. Triển khai nghiên cứu 02 đề tài khoa học cấp tỉnh “Nghiên cứu giải pháp nâng cao đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ công chức cấp xã ở Thanh Hóa hiện nay” và “Nâng cao năng lực quản lý của đội ngũ lãnh đạo cấp phòng thuộc UBND huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Xuất bản cuốn sách “Những vấn đề lý luận và thực tiễn về đánh giá hoạt động dạy – học TCLLCT-HC hiện nay”. Tổ chức cho các lớp TCLLCT-HC đi nghiên cứu thực tế.

41. Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên duy trì quản lý và giảng dạy 16 lớp TCLCLT-HC, 01 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính, 03 lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ với 176 học viên. Bế giảng 02 lớp TCLLCT-HC

42. Trường Chính trị tỉnh Tiền Giang tiếp tục quản lý và giảng dạy 15 lớp TCLLCT-HC với 872 học viên, phối hợp quản lý 03 lớp Cao cấp lý luận chính trị, 06 lớp đại học, trung cấp chuyên nghiệp. Xây dựng kế hoạch phát hành nội san Thông tin Lý luận và thực tiễn số 41 nhân dịp kỷ niệm 43 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và 128 ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

43. Trường Chính trị Phạm Hùng tỉnh Vĩnh Long duy trì quản lý và giảng dạy 13 lớp TCLLCT-HC với 849 học viên, 02 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên với 174 học viên, phối hợp quản lý 01 lớp Cao cấp lý luận chính trị. Khai giảng 01 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên với 99 học viên. Triển khai thực hiện 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2018.

44. Trường Chính trị tỉnh Yên Bái tiếp tục tổ chức và quản lý 04 lớp TCLLCT-HC với 376 học viên, phối hợp quản lý 01 lớp Cao cấp lý luận chính trị, 02 lớp đại học chuyên ngành. Bế giảng 01 lớp TCLLCT-HC với 115 học viên. Phối hợp tổ chức Hội thảo “Nâng cao chất lượng hoạt động Cụm thi đua các trường chính trị cấp tỉnh giai đoạn 2015-2020”. Câu lạc bộ giảng viên trẻ tổ chức buổi sinh hoạt khoa học với chủ đề “Những giá trị bền vững của Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”./.

Tổng hợp: ThS Lưu Thị Ngọc - Vụ Các trường chính trị

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

ALBUM ẢNH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 249 Hôm nay: 854 Tháng hiện tại: 74590 Tổng lượt truy cập: 9617105

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Thông tin điện tử
Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: ttdt@npa.org.vn;
Trân trọng cảm ơn!
LÊN ĐẦU TRANG