Hội thảo khoa học “Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh với cách mạng Việt Nam và quê hương Thái Bình”

GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự, chỉ đạo và chủ trì Hội thảo. Cùng chủ trì có PGS,TS Phạm Văn Linh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình; TS Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; PGS,TS Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện.

Dự Hội thảo có đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; các nhà khoa học; đại diện các huyện, các trường liên quan, dòng họ của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh và Đảng ủy thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy.

              GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng phát biểu khai mạc Hội thảo

Phát biểu tại hội thảo, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng khẳng định: “Cuộc đời cách mạng của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh là tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng của một cán bộ lãnh đạo tiền bối, tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam. Đồng chí đã sống và chiến đấu một cuộc đời vô cùng gian khổ và đã anh dũng hy sinh, nêu tấm gương sáng của một người cộng sản kiên trung, bất khuất đối với các thế hệ cách mạng đời sau”. Để tập hợp và giáo dục, nâng cao trình độ giác ngộ của người công nhân, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh đã sáng lập và trở thành Hội trưởng đầu tiên của Tổng Công hội đỏ Bắc Kỳ - tiền thân của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ngày nay. Trên cương vị người lãnh đạo cao nhất của phong trào cách mạng vùng duyên hải phía Bắc và khu vực Đông Bắc, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh hết sức chú trọng chỉ đạo, biên soạn tài liệu và mở các lớp huấn luyện, đào tạo các cán bộ mới, làm nòng cốt trong phong trào công nhân.

                                                      Các đồng chí chủ trì Hội thảo

Tại hội thảo, các nhà khoa học, nhà chính trị của Đảng và Nhà nước đã trình bày nhiều tham luận có giá trị, thống nhất và làm rõ: Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh - nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và Cách mạng Việt Nam; nhà lãnh đạo xuất sắc phong trào công nhân và công đoàn Việt Nam; người học trò xuất sắc của lãnh tụ Hồ Chí Minh, tấm gương đạo đức cách mạng cao đẹp, trong sáng; người con ưu tú của quê hương Thái Bình. Qua đó làm rõ nhân cách, phẩm chất đạo đức của chiến sĩ cộng sản chân chính Nguyễn Đức Cảnh, một tấm gương sáng về tinh thần yêu nước và giác ngộ chủ nghĩa cộng sản với lẽ sống và hiến dâng cả đời cho sự nghiệp cách mạng, cho non sông đất nước vì độc lập, tự do của dân tộc, hạnh phúc của nhân dân.

Các tham luận đều khẳng định, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh - nhà lãnh đạo xuất sắc phong trào công nhân và công đoàn Việt NamTrong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh đặc biệt chú trọng đến giai cấp công nhân, thông qua nhiều hình thức phong phú để vận động, tổ chức, lãnh đạo công nhân đấu tranh. Nổi bật là việc thành lập Tổng Công hội đỏ Bắc Kỳ; thống nhất phong trào công nhân trên phạm vi rộng lớn; sự đầu tư công sức, trí tuệ cho việc tổng kết công tác vận động công nhân của Đảng. Nhận thức đúng đắn về vai trò của giai cấp công nhân và phong trào công nhân, trong quá trình công tác, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh rất quan tâm đến việc bồi dưỡng, đào tạo cán bộ công vận. Nhiều cán bộ do đồng chí bồi dưỡng, đào tạo, sau này đã trở thành những cán bộ xuất sắc của Đảng, của phong trào công nhân; có đồng chí giữ chức vụ Tổng Bí thư của Đảng như đồng chí Nguyễn Văn Cừ, hoặc Ủy viên thường vụ Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng công đoàn sau này như Hoàng Quốc Việt.

Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, người học trò xuất sắc của lãnh tụ Hồ Chí Minh, tấm gương đạo đức cách mạng cao đẹp, trong sáng. Cả cuộc đời đồng chí đã nỗ lực hoạt động và cống hiến theo con đường cách mạng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội do Hồ Chí Minh tìm ra, những tư tưởng lớn của Người đã được đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tiếp thụ, phát triển và cụ thể hoá bằng hành động cách mạng một cách sáng tạo. 

                                                              Quang cảnh hội thảo

Hội thảo khoa học kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Đức Cảnh được tổ chức trọng thể trong không khí cả nước đang phấn đấu chào mừng 88 năm Ngày thành lập Đảng và năm mới Mậu Tuất 2018; đồng thời, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ tư (khóa XII) về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Cuộc hội thảo được tổ chức vừa để tri ân những công lao, cống hiến to lớn của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc, đồng thời vừa góp phần bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, đồng bào và chiến sĩ cả nước hăng hái thi đua lao động sáng tạo, học tập và công tác, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cách mạng đang đặt ra.

------------------

Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, sinh ngày 02-02-1908, tại làng Diêm Điền tổng Hổ Đội, huyện Thụy Anh (nay là thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy tỉnh Thái Bình), trong một gia đình nhà nho nghèo, có truyền thống yêu nước. Sớm giác ngộ cách mạng, đồng chí tham gia phong trào yêu nước từ những năm 1925 - 1926, khi còn là học sinh trường Thành chung Nam Định. Sau khi bị đuổi học vì những hoạt động yêu nước, cuối năm 1926, Nguyễn Đức Cảnh lên Hà Nội tìm việc làm để tự nuôi sống mình và tìm bạn đồng chí hướng. Tại đây, Nguyễn Đức Cảnh đã tham gia nhóm Nam Đồng thư xã – một tổ chức của những người yêu nước Việt Nam.

Tháng 9-1927, đồng chí tham dự khóa huấn luyện cán bộ của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Qua khóa huấn luyện, Nguyễn Đức Cảnh nhận thấy đường lối của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên phù hợp với yêu cầu và sự vận động của cách mạng Việt Nam. Chính vì vậy, Nguyễn Đức Cảnh xin gia nhập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và trở về nước hoạt động. Đây là bước ngoặt quyết định trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Nguyễn Đức Cảnh.

Đầu năm 1928, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh được cử vào Kỳ bộ Thanh niên Bắc Kỳ, trực tiếp làm Bí thư Tỉnh bộ Hải Phòng. Tháng 9-1928, tại Hội nghị Kỳ bộ Thanh niên Bắc Kỳ, đồng chí và đồng chí Ngô Gia Tự đã tích cực đề nghị Hội nghị thông qua chủ trương đưa các hội viên đi “vô sản hóa” để thâm nhập sâu rộng vào phong trào công nhân. Chủ trương “vô sản hóa” đã thúc đẩy phong trào công nhân phát triển vượt bậc.

Sang năm 1929, sự phát triển mạnh mẽ của phong trào công nhân, nông dân Việt Nam đặt ra nhu cầu phải có một tổ chức chính trị cao hơn, chặt chẽ hơn, đó chính là đảng cộng sản, để lãnh đạo. Nguyễn Đức Cảnh và một số hội viên ưu tú trong Kỳ bộ Thanh niên Bắc Kỳ đã kịp thời nhận thức được đòi hỏi khách quan của phong trào cách mạng. Tháng 3-1929, tại số nhà 5D - phố Hàm Long (Hà Nội), Chi bộ Cộng sản đầu tiên ở Việt Nam được thành lập gồm 8 đảng viên, trong đó có Nguyễn Đức Cảnh. Ngay sau khi thành lập Chi bộ, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh và các đồng chí trong Chi bộ tích cực chuẩn bị thành lập một chính đảng mácxít – lêninít chân chính ở Việt Nam.

Đầu năm 1930, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh và đồng chí Trịnh Đình Cửu đại diện cho Đông Dương Cộng sản Đảng tham dự Hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản thành Đảng Cộng sản Việt Nam, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam đánh dấu bước ngoặt trọng đại của lịch sử cách mạng Việt Nam. Đó là thành quả những nỗ lực không mệt mỏi của những người cộng sản Việt Nam, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc. Trong đó, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh là một trong những thành viên tham gia sáng lập Đảng.

Tin, ảnh: Mạnh Thắng
Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh là tấm gương sáng về tinh thần yêu nước và giác ngộ chủ nghĩa cộng sản; về tinh thần học tập, rèn luyện không mệt mỏi để nâng cao trình độ lý luận và thực tiễn cách mạng, tích cực đào tạo cán bộ cho phong trào cách mạng. Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh xứng đáng là người đồng chí, người học trò xuất sắc của lãnh tụ Hồ Chí Minh vĩ đại.

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

ALBUM ẢNH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 196 Hôm nay: 799 Tháng hiện tại: 74535 Tổng lượt truy cập: 9617050

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Thông tin điện tử
Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: ttdt@npa.org.vn;
Trân trọng cảm ơn!
LÊN ĐẦU TRANG