Hội thảo khoa học "Giải pháp đột phá trong đảm bảo mối quan hệ giữa phát triển lực lượng sản xuất và hoàn thiện quan hệ sản xuất trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam"


                                          PGS,TS Lê Quốc Lý phát biểu chỉ đạo Hội thảo

Báo cáo đề dẫn Hội thảo, PGS,TS Ngô Tuấn Nghĩa khẳng định: Trong các quy luật xã hội thì quy luật Quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất là quy luật cơ bản, xuyên suốt, chi phối quá trình phát triển của xã hội loài người. Trong những năm đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam đã có sự nhận thức lại, vận dụng đúng đắn, sáng tạo quy luật trên, từ đó tạo ra bước ngoặt cho sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Đảng ta xác định nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là mô hình kinh tế tổng quát của Việt Nam trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội; quác các kỳ Đại hội Đảng, những vấn đề cốt lõi, bản chất của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN từng bước được làm rõ.

Tại Đại hội XII, Đảng ta tiếp tục khẳng định “nền kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt Nam là nền kinh tế vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường, đồng thời bảo đảm định hướng XHCN phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước. Luận điểm trên đã đăt ra hàng loạt vấn đề lý luận và thực tiễn về giải quyết quan hệ giữa lực lượng sản xuất và hoàn thiện quan hệ sản xuất trong điều kiện mới.

Với 30 tham luận và nhiều ý kiến phát biểu, Hội thảo tập trung trao đổi, luận giải làm rõ những nhân tố trong nước và quốc tế tác động tới sự phát triển của lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN hiện đại và hội nhập ở Việt Nam; làm rõ các yêu cầu mới đặt ra, quan điểm, phương hướng, cơ chế và những giải pháp  nhằm tiếp tục giải quyết tốt hơn mối quan hệ giữa phát triển lực lượng sản xuất và hoàn thiện quan hệ sản xuất ở Việt Nam trong điều kiện mới. Hệ giải pháp được các đại biểu tham dự Hội thảo thống nhất đề xuất tập trung vào nhóm giải pháp về thể chế, hoàn thiện quan hệ sở hữu, nâng cao hiệu lực quản lý vĩ mô, hoàn thiện quan hệ phân phối và thể chế an sinh xã hội.

Trong khuôn khổ đề tài KX.04.08/16-20, Ban chủ nhiệm đề tài đã tổ chức nhiều hội thảo khoa học, qua đó tập trung luận giải nội hàm về mối quan hệ giữa phát triển lực lượng sản xuất và hoàn thiện quan hệ sản xuất; đồng thời đánh giá thực trạng biểu hiện cụ thể của mối quan hệ đó trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN hiện đại và hội nhập quốc tế. Theo đó, phải xây dựng một lực lượng sản xuất hiện đại trên bốn tiêu chí: trình độ phát triển cao của người lao động; tính hiện đại của công cụ, phương tiện lao động; tính hiện đại của đối tượng lao động; sự đồng bộ về tính hiện đại giữa người lao động, đối tượng lao động và công cụ, phương tiện lao động; Đồng thời, xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp với xu thế phát triển của lực lượng sản xuất và thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển, trong đó đặc biệt chú trọng nhân tố con người.
Hội thảo kết thúc sáng cùng ngày./.

Tin, ảnh: Bùi Thanh & Mạnh Thắng

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

ALBUM ẢNH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 243 Hôm nay: 847 Tháng hiện tại: 74583 Tổng lượt truy cập: 9617098

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Thông tin điện tử
Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: ttdt@npa.org.vn;
Trân trọng cảm ơn!
LÊN ĐẦU TRANG